AMCO Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเรา และธุรกิจในเครือ

ปัญหานี้พบได้เกือบทุกฟาร์มราว 80 % วิธีแก้ไขต้องอาศัยความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น เช่น ปรับหุ่นแม่หมูอุ้มท้องให้พอดีก่อนขึ้นคลอด กระตุ้นแม่หมูหลังคลอดให้กินอาหารเต็มที่
ดูแลแม่หมูหลังหย่านม และตรวจสัดละเอียดมากขึ้น