AMCO 40 ปี แห่งความสำเร็จ ตั้งเป้าสู่ผู้นำตลาด ด้านธุรกิจสุกรแบบครบวงจร

นับเป็นเวลา 40 ปีที่ AMCO GROUP เป็นผู้นำด้านการพัฒนาสายพันธุ์สุกรเดนมาร์ก ผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ สารเสริมสำหรับสัตว์และอาหารสุกร โดยมี น.สพ. เสริมศักดิ์ เจี๊ยบนา เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก จนทำให้ปัจจุบันสุกรเดนมาร์กเป็นสายพันธุ์ที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งของผู้เลี้ยงสุกรในประเทศไทย

น.สพ. เสริมศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหารได้เผยถึงจุดเริ่มต้นและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย น.สพ. นิธิทัศน์ เจี๊ยบนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ AMCO GROUP ผู้เข้ามาบริหารธุรกิจและร่วมวางวางกลยุทธ์ให้บริษัทเติบโตไปข้างหน้าในปีต่อไปอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ในมุมผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ยึดหลัก ‘ไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่เป็นคู่ค้า ไม่ใช่แค่พนักงานแต่เป็นครอบครัว’

 

 

( น.สพ. เสริมศักดิ์ เจี๊ยบนา ประธานบริหาร AMCO GROUP )

 

 

เวลาคือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จ

 

ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นกว่าจะมาเป็น AMCO GROUP น.สพ. เสริมศักดิ์ กล่าวว่า “จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพพันธุกรรมสุกรทั่วโลก ได้ข้อสรุปว่าสุกรสายพันธุ์เดนมาร์กเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและให้คุณภาพเนื้อที่ดีที่สุด จึงตั้งเป้าที่จะนำเข้าและพัฒนาสายพันธุ์นี้ให้เลี้ยงในประเทศไทยให้ได้” “ในวันนั้นไม่มีใครเชื่อว่าการเลี้ยงสุกรเดนมาร์กในประเทศไทยจะเป็นไปได้ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ทีม AMCO ก็สามารถปรับปรุงและพัฒนาสุกรสายพันธุ์นี้ให้เลี้ยงในประเทศเราได้สำเร็จ” ด้วยความมุ่งมั่นในการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ร่วมกับการใช้หลักการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีแบบครบวงจร ทำให้สุกรพันธุ์ทุกตัวสามารถปรับตัว พร้อมดึงศักยภาพทางพันธุกรรมที่มีออกมาได้สูงสุด รวมถึงให้ผลผลิตและมีคุณภาพเทียบดีเท่าในถิ่นกำเนิด อีกทั้งยังได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีส่งต่อให้แก่วงการปศุสัตว์ไทยอย่างเรื่อยมา

 

( ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ระบบปิด AMCOFARM )

 

ปัจจุบัน โครงสร้างธุรกิจของ AMCO GROUP สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่มอบสินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งวงการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ได้แก่
1. AMCOFARM มุ่งเน้นด้านการพัฒนาและผลิตสายพันธุ์สุกรคุณภาพดี เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) เพื่อส่งต่อเนื้อหมูที่มีคุณภาพ อร่อย ปราศจากยา และสารตกค้าง อีกทั้งมอบความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคได้
2. AMCOVET ที่มีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นตัวสัตว์ รวมถึงเกษตรกร ให้อยู่อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการค้นคว้าและคัดสรรเวชภัณฑ์ รวมถึงสารเสริมสำหรับสัตว์ อีกทั้งยังผนวกความรู้ที่มี เพื่อคิดค้นและพัฒนาอาหารสุกร ภายใต้แบรนด์ DANGROW ซึ่งเป็นอาหารที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับสุกร เพื่อผลผลิตและกำไรสูงสุดของเกษตรกร
3. AMCOPET ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการคัดสรรเวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองความต้องการของสัตวแพทย์และเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงในยุค Pet Humanization ได้เป็นอย่างดี

 

เบื้องหลังเส้นทางแห่งความสำเร็จ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า AMCO GROUP เติบโตอย่างเข็มแข็งในวงการปศุสัตว์ไทยมาได้เพราะความเป็นผู้บุกเบิกที่เข้าใจในธุรกิจสุกรและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร อีกทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานทุกคนถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้แก่องค์กร น.สพ. เสริมศักดิ์เผยว่า “ทีมงานของเราให้ความสำคัญในการเข้าใจความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งและพร้อมที่จะค้นหาวิธีการใหม่ๆ
เพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุดตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการส่งต่อแนวทางการบริหารจัดการฟาร์มที่สามารถสร้างประโยชน์ให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การนำองค์ความรู้และการบริหารจัดการฟาร์มของ AMCOFARM มาถ่ายทอดให้ลูกค้าโดยมีเป้าหมายให้ฟาร์มลูกค้าได้ผลผลิตสุกรที่ดีที่สุด โดยใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาใช้ในการพัฒนาอาหารสุกร DANGROW ที่ถูกคิดค้นและทดลองมาแล้วว่าเหมาะสมกับความต้องการของสุกรในแต่ละช่วงอายุทำให้สุกรกินดีและโตไวส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลกำไรในธุรกิจของตนเองต่อไป”

 

ก้าวผ่านอุปสรรคด้วยการมองหาโอกาสในวิกฤต

วิสัยทัศน์ที่ทำให้บริษัทพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ และเติบโตได้อย่างมั่นคงมาตลอดจนถึงปีที่ 40 คือแนวคิดที่มองว่าทุกปัญหามีทางออก น.สพ. เสริมศักดิ์กล่าวว่า “สิ่งที่เราย้ำกับพนักงานเมื่อเกิดวิกฤตคือ ทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามา ย่อมมีโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ” ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งส่งผลให้จำนวนประชากรสุกรในประเทศลดลง จากการหยุดชะงักของฟาร์มสุกรหลายราย บริษัทคาดการณ์ถึงความต้อง สุกรพ่อแม่พันธุ์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อฟื้นฟูประชากรสุกรในประเทศ จึงขยายฟาร์มเพื่อรองรับปริมาณความต้องการในอนาคต และเพื่อส่งมอบสุกรสายพันธุ์คุณภาพดีที่สุดให้เกษตรกรไทยต่อไป

เดินไปด้วยกัน แข็งแกร่งไปด้วยกัน

อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นกลยุทธ์แห่งความสำเร็จของ AMCO GROUP คือการทำธุรกิจในรูปแบบเติบโตไปด้วยกัน ดั่งอุดมการณ์ ‘บุกเบิกเคียงข้าง สร้างความสำเร็จ’ ที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด ในการดำเนินธุรกิจซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนช่วยเหลือลูกค้าและเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบ Partnership ที่สามารถแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และพร้อมอยู่เคียงข้างในวันที่ลูกค้ามีปัญหา ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่พนักงานทุก ๆ ภาคส่วนเสมือนบุคคลในครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ AMCO GROUP สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงครองใจคู่ค้าและผู้บริโภคได้อย่างมากมายในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอนาคตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน น.สพ. นิธิทัศน์ เจี๊ยบนา พูดถึงการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่อาจทำให้วิธีการขับเคลื่อนองค์กรแตกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงรักษาทิศทางและเป้าหมายเดิมไว้ เพื่อส่งผ่านสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ภายใต้คอนเซปต์ Integrated Solutions หรือแนวทางการทำธุรกิจ

 

( น.สพ. นิธิทัศน์ เจี๊ยบนา ผู้อำนวยการฝ่ายขาย AMCO GROUP )

 

แบบบูรณาการ “ผมเชื่อว่าความสำเร็จสามารถเป็นไปได้หลายแนวทาง ไม่มีสูตรตายตัว จึงตั้งเป้าในการทำให้ธุรกิจปศุสัตว์ของเราเป็น Integrated Solutions ที่สามารถมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้อย่างรอบด้าน รวมถึงมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ตรงจุด และครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าได้เสมอ เพื่อพาองค์กรก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการทำธุรกิจสุกรแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
น.สพ. นิธิทัศน์กล่าว การพาบริษัทก้าวไปให้ไกลขึ้น บุคลากรในองค์กรถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ AMCO GROUP ให้ความสำคัญที่สุด เพราะวงการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงต้องอาศัยทรัพยากรคนจำนวนมากในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร สัตวแพทย์ หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง ดังนั้นความท้าทายของเราคือการทำให้องค์กรเป็น Employer of Choice หรือองค์กรที่ดึงดูดพนักงานใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและเชื่อในอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อเข้ามาพัฒนาบริษัท ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาพนักงานปัจจุบันให้สามารถรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน

 

 

นอกจากนี้ น.สพ. นิธิทัศน์ ยังกล่าวเพิ่มว่า “นับแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์และอุปทาน (Supply Chain Disruption) ทั้งการขาดแคลนของวัตถุดิบ ความล่าช้าในการผลิตและการขนส่ง รวมถึงต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เหนือการควบคุม ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อไป”

มุ่งสู่ธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน AMCO GROUP ให้ความสำคัญกับหลักการ Diversification หรือ การขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง และทำให้องค์กรไม่ได้พึ่งพาแค่ธุรกิจสุกรเพียงอย่างเดียว ด้วยการขยายธุรกิจออกไปในแขนงอื่น ๆ เช่น สัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก และในอนาคตอาจมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ เพื่อเสริมพอร์ตฟอลิโอขององค์กรให้มีความสมดุลและมั่นคง อีกทั้งในอนาคตบริษัทตั้งใจจะขยายธุรกิจจาก Farming Business เป็น Food Business เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น บริษัทจึงเร่งพัฒนาและปรับปรุงการผลิตเนื้อหมูให้มีคุณภาพ อร่อย ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งเทรนด์การบริโภคที่เปลี่ยนไปนี้จะกลายเป็นความท้าทายใหม่ของวงการปศุสัตว์ไทย

พันธกิจสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน

AMCO GROUP ตั้งเป้าในการก้าวต่อ ไปอย่างมั่นคง ด้วยพันธกิจหลักในการส่งมอบ Integrated Solutions ที่ตอบโจทย์คู่ค้าได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการ และเป็นผู้นำด้านการฟื้นฟูธุรกิจฟาร์มสุกรให้กับเกษตรกรไทยหลังจากการระบาดของโรค ASF น.สพ. นิธิทัศน์ย้ำว่า “ถึงแม้ว่าเราเป็นองค์กรขนาดกลางแต่ผมมั่นใจว่าด้วยทรัพยากรที่เรามี จะสามารถช่วยให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงหมูได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้และบุคลากรทั้งทีมขายและทีมวิชาการ จะสามารถช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) มีรายได้ที่มั่นคงและพัฒนาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป “ผมเชื่อว่าความมั่นคงเกิดจากความสุขที่ทุกคนมีร่วมกัน ในอนาคต AMCO GROUP ตั้งเป้าในการเป็นองค์กรที่สามารถทำให้ทุกภาคส่วนมีความสุข และความสุขนั้นจะกลับมาทำให้เรามั่นคง” น.สพ. นิธิทัศน์ กล่าวเพิ่ม นอกจากนี้ AMCO GROUP ได้วางแผนกลยุทธ์เพื่อการเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการพัฒนาธุรกิจสุกรแบบรอบด้าน ภายในระยะเวลา 5 ปี ครอบคลุมทั้งการผลิตและพัฒนาสุกรพันธุ์ สุกรขุน และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุกร อีกทั้งยังวางแผนการขยายธุรกิจไปสู่เวชภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและสัตว์ชนิดอื่น ๆ ต่อไป เพื่อส่งเสริมความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

บทความอื่นๆ
บริษัท แอมโก้เวท จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงาน “Danish Livestock and Food Processing Business Delegation”

วันที่ 28 กันยายน 2566 บริษัท แอมโก้เวท จำกัด ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ  Jon Thorgaard เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงาน “Danish Livestock and Food Processing Business Delegation” ท่านเป็นเจ้าภาพเปิดบ้านเลี้ยงต้อนรับคณะนักธุรกิจด้านปศุสัตว์จากประเทศเดนมาร์ก และประเทศไทย อีกทั้งยังถือโอกาสร่วมฉลองและลงนามแสดงความยินดีกับกระทรวงเกษตร อาหาร และการประมงของประเทศมาร์ก ในโอกาสที่เนื้อวัวและซากวัวจากเดนมาร์กนั้นได้ผ่านการอนุมัติให้ส่งออกมายังประเทศไทยได้ ภายในงานมีพาร์ทเนอร์ของเราจาก บริษัท Danbred , R2AGRO และ SKOV  และเรียนเชิญลูกค้าของแอมโก้เวท เข้าร่วมงาน โดยมุ่งมั่นเพื่อต่อยอดความเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านปศุสัตว์ ด้วยสินค้าจากนวัตกรรมจากประเทศเดนมาร์ก

20 Oct 2023
เทรนด์พลังงานที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เทรนด์พลังงานที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้า…กลุ่มธุรกิจทุกภาคส่วนจะใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น เพราะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกภาคส่วนที่ต่างต้องร่วมมือกันเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง หาทางออกในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  กรมปศุสัตว์เป็นหนึ่งในภาครัฐที่ เร่งแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นการดันก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการสนับสนุนการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นต์และการขายคาร์บอนเครดิต สอดรับกับนโยบายผลักดันเทรนด์ “ฟาร์มสุกรสีเขียว” เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มีโครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร โดยมีฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 12 ฟาร์ม สามารถขายคาร์บอนเครดิตรวม 11,987 tCO2eq คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.25 ล้านบาท นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้มีโครงการส่งเสริมระบบบำบัดน้ำเสียชนิดผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร ซึ่งได้ลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ดังนั้น การยกระดับการดันก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร เป็นตัวแปรที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Emissions) แหล่งอ้างอิงข้อมูล : https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/collaborated-news/26130-dldcarbon160366

6 Oct 2023
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ในตลาดคนเลี้ยงสุกร ถือว่าเข้าช่วงวิกฤต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ในตลาดคนเลี้ยงสุกร ถือว่าเข้าช่วงวิกฤต จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางภาครัฐต้องตระหนักในการเข้ามาเป็นมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงในการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไทยฟื้นตัวได้อย่าง ยั่งยืนให้ครอบคลุมในระยะยาว วางแผนและจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอ สรรหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทน อาทิ ข้าวโพด ปลายข้าว รำข้าว และมันสำปะหลัง เพื่อช่วยลดต้นทุน มีมาตรการกำกับดูแล และเข้มงวดตรวจจับหมูเถื่อน ยกระดับในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำฟาร์มสุกรให้ได้มาตรฐาน GFM และระบบไบโอซิเคียวริตี้ ในเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้รวดเร็วและถูกต้อง แหล่งอ้างอิงข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230127163443204

6 Oct 2023

We use cookies to optimize and enhance the experience of using the website. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy and can choose to consent to the use of cookies. by clicking cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary Cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary Cookies
    Always Active

    These types of cookies are essential for the website's operation, i.e. cookies that enable the website to perform basic functions and to allow the website to function normally, such as navigating the website pages. or enable visitors/users of the website to log in and access parts of the website that are reserved for members only. The website will not function properly without these cookies being collected. Therefore, you cannot disable these types of cookies through the system of the Company's website. These cookies do not store information that can personally identify you in any way.

Save