ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (เฉลี่ยปี 2563)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 4 สิงหาคม 2563
ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80
ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ