ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (13.06.2563)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 13 มิถุนายน 2563
ภาคตะวันตก 70-71
ภาคตะวันออก 76
ภาคอีสาน 76
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 76

ราคาลูกสุกร วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
2,300 บาท +/- 72 บาท/กก.


ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ