ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (14.05.2563)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 14 พฤษภาคม 2563
ภาคตะวันตก 66-67
ภาคตะวันออก 73
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 73
ภาคใต้ 74