ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (20.06.2563)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 20 มิถุนายน 2563
ภาคตะวันตก 70-72
ภาคตะวันออก 76
ภาคอีสาน 77
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 76
ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ