ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (28.06.2563)

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 28 มิถุนายน 2563
ภาคตะวันตก 72-74
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 79
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 78

ราคาลูกสุกร วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
2,400 บาท +/- 74 บาท/กก.


ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ