ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

สุกร : ราคายืนแข็ง
ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 68-71 บาท จากสภาพอากาศที่ร้อนจึงทำให้น้ำหนักของสุกรลดลง ทั้งนี้ การปลดล๊อกดาวน์ทั่วไทยที่จะเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่ร้านอาหารไม่ติดแอร์ ตลาดสด และห้างสรรพสินค้า จะเป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการบริโภคเนื้อสุกรให้เพิ่มมากขึ้น
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,800 บาท (บวก/ลบ 60)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรทิศทางปรับขึ้น

 

ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ