พวกเราแอมโก้เวท ฉีดวัคซีนครบแล้ว พร้อมให้บริการ

 

พวกเราแอมโก้เวท ฉีดวัคซีนครบแล้ว พร้อมให้บริการ
We are all vaccinated
against covid-19
บทความอื่นๆ