AMCO Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเรา และธุรกิจในเครือ

การตรวจการกลับสัดในแม่หมูโดยใช้พ่อหมูทุกวันในระหว่าง 19 ถึง 28 วันหลังผสมถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีเนื่องจากแม่หมูบางตัวมีระยะเวลากลับสัดนานกว่าปกติ เพราะฉะนั้นจึงควรเพิ่มจำนวนวันในการตรวจอีกเล็กน้อย ซึ่งการตรวจการกลับสัดที่ดีควรใช้พ่อหมูที่มีประสบการณ์และยังใช้งานได้ โดยควรจะสลับการใช้งานพ่อหมูด้วย

  • 1
  • 2