AMCO Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเรา และธุรกิจในเครือ

  5 เหตุผลที่ต้องใช้ HYDRABOOST 1. น้ำเป็นส่วนประกอบ 75 % ของน้ำหนักตัว น้ำเป็นส่วนประกอบของเซลล์ในร่างกาย ช่วยในการนำของเสียออกจากร่างกาย ช่วยในการย่อยอาหาร ลดอาการท้องผูก ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 2. หมูกินน้ำเป็น 2 เท่าของอาหาร หากเราสามารถทำให้หมูกินน้ำได้มากขึ้น ก็จะสามารถทำให้กินอาหารได้มากขึ้นเช่นกัน ช่วยทำให้หมูมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นตามมา 3. HYDRABOOST ตัวช่วยที่ดี..เพิ่มการกินน้ำ กระตุ้นการกินน้ำและอาหาร เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ลด set back หลังหย่านม เพิ่มการย่อยอาหาร 4. มีส่วนประกอบสำคัญที่มีประโยชน์ สารอาหาร น้ำตาลเดกโทรส อิเล็กโทรไลต์ กรดอะมิโน กรดซิตริก ธาตุเหล็กในรูปคีเลต และแต่งกลิ่นช็อคโกแลต 5. ใช้งานสะดวก สำหรับ ลูกหมูแรกเกิด, ลูกหมูหย่านม, ช่วงย้าย, ช่วงทำวัคซีน, หมูป่วยท้องเสีย ผสม HYDRABOOsT ความเข้มข้น 1-2 % กับน้ำสะอาด ( […]

สุขภาพดี ผลผลิตดี เริ่มต้นจากอะไร

สุขภาพดี ผลผลิตดี เริ่มต้นจากอะไร?  จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี ผลผลิตที่ดี เริ่มจากการมี Gut health หรือ สุขภาพของทางเดินอาหารที่ดี เพราะ สุขภาพของทางเดินอาหาร (Gut health) เป็นเรื่องสำคัญของสัตว์และมีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยทางเดินอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิคุ้มกัน การเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตที่ดีต้องมาจาก สุขภาพของทางเดินอาหาร ที่ดี ปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพของทางเดินอาหาร  1.สารอาหารที่ได้รับ 2.จุลชีพประจำถิ่นในทางเดินอาหาร| 3.ความแข็งแรงรอยต่อของเซลล์เยื่อเมือกทางเดินอาหาร 4.การกินได้ของสัตว์   จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหรือ Gut microbiome จุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร (Gut microbiome)  ไม่ใช่แค่เพียงช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร เท่านั้น ยังช่วยในเรื่อง…… การสร้างวิตามิน               การกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย การปกป้องร่างกายจากการบุกรุกของเชื้อก่อโรค  จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารมีความสำคัญมากต่อสุขภาพของสัตว์ ดังนั้น ต้องดูแลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้ดีที่สุด  ตัวช่วยในการดูแลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร  ได้แก่ โปรไบโอติกส์ พรีไบโอติก กรดอินทรีย์ ไฟโตนิวเทรียนท์ เอนไซม์ ตัวจับสารพิษจากเชื้อรา ฯลฯ โปรไบโอติกส์ จุลชีพมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยปรับสมดุลจุลชีพในทางเดินอาหาร  เช่น Bacillus spp., Lactobacillus […]

21 Sep 2021
วัวจะเป็นอย่างไร ? ถ้าสุขภาพทางเดินอาหารมีปัญหา

  วัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง กินพืชเป็นอาหารหลัก  ระบบทางเดินอาหารจึงมีความซับซ้อนกว่าสัตว์กระเพาะเดี่ยว ต้องจะอาศัย จุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร เป็นตัวช่วย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทางเดินอาหาร เมื่อสุขภาพทางเดินอาหารมีปัญหา…. การย่อยอาหารทำงานไม่ดี การเจริญเติบโตของวัวลดลง ผลผลิตเนื้อ น้ำนม จะลดลง  ผลผลิตและสุขภาพที่ดี ต้องเริ่มมาจากการมีจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่ดี สปอร์ไซม์–ฟอร์ต  นวัตกรรมใหม่ของโปรไบโอติกส์ อยู่ในรูปของเอนโดรสปอร์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหาร  เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต  เพิ่มปริมาณน้ำนม ปรับสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร ลดกลิ่นและแก๊สที่ไม่พึงประสงค์ กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร เหมาะสำหรับสัตว์ทุกช่วงอายุ อัตราการใช้ 0.5-1 กิโลกรัม/ตันอาหาร สปอร์ไซม์-ฟอร์ต ประกอบไปด้วย โปรไบโอติกส์ ในรูปเอนโดสปอร์      -Bacillus subtilis      -Clostridium butyricum เอนโดสปอร์ใน สปอร์ไซม์-ฟอร์ตทนทานต่อความร้อนได้ยาวนาน เอนโดสปอร์ใน สปอร์ไซม์-ฟอร์ตทนทานต่อกรดได้มากกว่า (pH 2.5) เอนโดสปอร์ใน สปอร์ไซม์-ฟอร์ตทนทานต่อความร้อนจากการอัดเม็ดและเก็บได้นานกว่า ช่วยปรับสมดุลจุลชีพในทางเดินอาหาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดกลิ่นและแก๊สไม่พึงประสงค์ ผลิตภายใต้มาตรฐาน […]

20 Sep 2021
Biofilm สาเหตุของการกำจัดเชื้อโรคในน้ำไม่ได้ผล

  Biofilm สาเหตุของการกำจัดเชื้อโรคในน้ำไม่ได้ผล เนื่องจากไบโอฟิล์ม (biofilm) แหล่งกบดานของเชื้อโรค เพราะการกำจัดเชื้อจะเกิดแค่เฉพาะบริเวณส่วนนอกของ Biofilm แล้วไบโอฟิล์มคืออะไร? ไบโอฟิล์ม (biofilm) เป็นที่อยู่อาศัยของจุลชีพเช่น Fungi, algae, protozoa การรวมกลุ่มกันของจุลชีพเหล่านี้ เริ่มจากการเกาะติดบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีของเหลวล้อมรอบ เช่น ท่อน้ำ จุ๊บน้ำ หรือคูลลิ่งแพด ฯลฯ และจะรวมกันผลิตสารที่ทำหน้าที่เป็นโล่ป้องกันจุลชีพที่อยู่ภายใน เพื่อการเจริญและเพิ่มจํานวน ซึ่งลักษณะ รูปร่างของไบโอฟิล์ม มีความแตกต่างกันตามชนิดของจุลชีพและสภาพแวดล้อมเป็นหลัก ผลกระทบจาก ไบโอฟิล์ม (biofilm) – แหล่งสะสมของเชื้อโรคเกิดสารพิษต่างๆ เช่น Endotoxin – ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ ทำให้สัตว์ป่วย ADG FCR แย่ลง – รสชาติและกลิ่นของน้ำเปลี่ยนไป – ระบบท่ออุดตันเสียค่าใช้จ่ายในการล้าง เปลี่ยนท่อ

2 Sep 2021
อาหารลูกสุกรแรกเกิด

    พันธุกรรมสุกร ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สุกรมีลูกดกขึ้นมากกว่าเดิม เฉลี่ย 3-6 ตัว ซึ่งจำนวนเต้านมมีไม่พอกับจำนวนลูกสุกร ดังนั้นการจัดการจึงได้มีการพัฒนาตามการปรับปรุงพันธุกรรม อาหารลูกสุกรเลียรางจึงมีความสำคัญต่อการเพิ่มจำนวนและน้ำหนักหย่านมของลูกสุกร แต่เนื่องจากลูกสุกรที่อยู่กับแม่ มีระบบย่อยอาหารที่ยังไม่สมบูรณ์ อาหารเลียรางจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป อาหารเลียรางที่ดีจึงต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้   1.มีนมเป็นส่วนผสมอย่างน้อย 22-25% เนื่องจากลูกสุกรสามรถย่อยได้เฉพาะน้ำนมเท่านั้น 2.มีวัตถุดิบพลังงาน เช่น ปลายข้าว หรือข้าวโพด ควรทำให้สุกด้วยกระบวนการการเอ๊กซ์ทรูด เพื่อที่ลูกสุกรจะสามารถย่อยได้ง่าย 3.มีสารเสริม กรด และ ธาตุเหล็ก เพื่อลด แบคทีเรียที่เป็นโทษ และแก้ปัญหาเลือดจางได้ด้วย 4.มีโปรตีนที่ผ่านกระบวนการทำให้สุก และย่อยสลายบางส่วน เช่น โปรตีนปลาแอลที หรือถั่วหมัก 5.มีความน่ากินสูงเพื่อใช้เลี้ยงลูกสุกรช่วง 2-3 วันแรก หลังคลอดได้ เนื่องจากลูกสุกรมากกว่า 80% จะตายในช่วง 7 วันแรกจากสาเหตุขาดอาหารเป็นหลัก 6.มีสารเสริม กรด และธาตุเหล็ก เพื่อลดแบคทีเรียที่เป็นโทษ และแก้ปัญหาเลือดจางได้ด้วย 7.มีโปรไบโอติคเพื่อช่วยย่อยอาหาร ควรคุมแบคทีเรียที่เป็นโทษและกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย 8.มีสารลดความร้อนช่วยลดความเครียดและอาการอักเสบ 9.มีสมุนไพรช่วยป้องกันการท้องเสียและควบคุมแบคทีเรียที่เป็นโทษ […]

24 Aug 2021
วิธีการกำจัดเชื้อโรคในน้ำของฟาร์มเลี้ยงสัตว์

สิ่งที่ฟาร์มสุกรต้องระวังเมื่อเปลี่ยนเข้าฤดูฝนคืออะไร ? สิ่งที่น่ากังวลคือ เชื้อโรคที่มากับน้ำ โดยเฉพาะฟาร์มที่ใช้น้ำผิวดิน น้ำคลอง หรือน้ำบ่อเนื่องจากน้ำฝนจะชะล้างทุกอย่างไหลมารวมกันในบ่อน้ำของเราดังนั้นหากที่ฟาร์ม ไม่มีระบบการพักน้ำ และทำความสะอาดน้ำที่ดีเพียงพอเราอาจจะพบแบคทีเรียในน้ำสูงมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญของความสูญเสียในฟาร์มที่พบบ่อยที่สุดในลูกหมูคือ ทำให้ท้องเสีย แต่หากมีการปนเปื้อนของ E.coli สูงๆ อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าในแม่พันธุ์ เนื่องจากสารพิษที่ E.coli สร้าง ส่งผลทำให้แม่หมูนมแห้ง หากปล่อยให้แม่นมแห้งอาจลุกลามบานปลายให้เล้าคลอดมีปัญหาได้       วิธีการกำจัดเชื้อโรคในน้ำของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องมีการจัดการน้ำที่นำเข้ามาใช้ในฟาร์ม เพื่อลดหรือกำจัดเชื้อก่อโรค โดยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะของน้ำที่นำมาใช้ กำจัดตะกอนและสารแขวนลอย โดยการกรองหรือตกตะกอน เนื่องจากตะกอนและสารแขวนลอยเป็นที่เกาะของเชื้อโรคและทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลง เช่น สารส้ม ปูนขาว ฯลฯ การฆ่าเชื้อทางกายภาพ เช่น ความร้อน การฉายรังสี UV ฯลฯ การฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมี เช่น โอโซน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ คลอรีน ฯลฯ      อินทราไฮโดรแคร์  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่มีประสิทธิภาพคูณสอง (Dual Action) ที่ออกฤทธิ์ได้ทั้งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ที่ปลอดภัยสูงทั้งในคนและสัตว์ […]

23 Aug 2021
5 เหตุผลที่ไม่ควรปล่อยให้หมูของคุณ setback

    ใช้เวลาเลี้ยงนานขึ้น หากหมูเกิดการชะงักการโต (Setback) หมูไม่โตขึ้น หรือน้ำหนักลดลง ส่งผลให้ต้องใช้เวลาเลี้ยงเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยน้ำหนักที่หายไป และกลับมาเจริญเติบโตตามปกติ ซึ่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2-10 วันเพื่อให้ได้น้ำหนักเท่าเดิม หมูโตช้าลง หมูที่เกิดการชะงักการโต (Setback) การเจริญเติบโตจะไม่ได้ตามมาตรฐาน ทำให้หมูได้น้ำหนักน้อยกว่าปกติอย่างน้อย 2-8 กิโลกรัม ในอายุที่เท่าเดิม และอัตราการเจริญเติบโต (ADG) ลดลงอีกด้วย ใช้อาหารเพิ่มขึ้น FCR สูง ระยะเวลาการเลี้ยงที่นานขึ้น ส่งผลให้หมูของคุณต้องกินอาหารมากขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้ได้น้ำหนักเท่าเดิม และส่งผลต่ออัตราการแลกเนื้อที่เพิ่มขึ้น สุขภาพอ่อนแอ ป่วยง่าย หมูที่ชะงักการโต (Setback) จะต้องใช้พลังงานไปกับการดำรงชีวิต ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ทำให้หมูป่วยง่าย และเกิดการสูญเสียมากขึ้น กำไรลดลง แน่นอนว่าทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดต่ำลง และที่สำคัญคือ ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าอาหารที่มากขึ้น ค่ายารักษาหมูที่ป่วย และปริมาณหมูที่ขายได้ลดลงจากการสูญเสียที่สูงขึ้น ล้วนแล้วแต่ทำให้ผลกำไรลดลง ซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้ว คิดเป็นเงินที่เสียไปไม่น้อยเลย

17 Aug 2021