หมูหนุ่มในวันนี้ สู่พ่อหมูที่ดีในวันหน้า เคล็ดไม่ลับ การเลี้ยงพ่อหมูอย่างมีคุณภาพ EP.1

หมูหนุ่มในวันนี้ สู่พ่อหมูในวันหน้า เคล็ดไม่ลับการเลี้ยงพ่อหมูอย่างมีคุณภาพภาค 1

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หน่วยพ่อพันธุ์มีความสำคัญมากในฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ เนื่องจาก คุณภาพน้ำเชื้อจากพ่อหมูเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลผลิตของฟาร์ม ดังนั้นหลายๆฟาร์มจึงมีความพิถีพิถันกับการเลือกซื้อพ่อหมู ใส่ใจวิธีการเลี้ยง การจัดการในโรงเรือนพ่อพันธุ์ รวมถึงขั้นตอนการผลิตน้ำเชื้อ เพื่อให้พ่อหมูสุขภาพดี สามารถใช้งานเป็นพ่อหมูรีดน้ำเชื้อที่มีสุขภาพดี และสามารถให้น้ำเชื้อที่มีคุณภาพให้กับฟาร์มได้ยาวนานที่สุด อย่างไรก็ตาม บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคุณภาพของน้ำเชื้อส่งผลได้จากหลายสาเหตุ และบางสาเหตุนั้น เป็นปัจจัยที่ทุกคนอาจมองข้าม เป็นที่มาของบทความนี้ ทางทีมวิชาการแอมโก้ ได้รวบรวมปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพพ่อหมูและคุณภาพของน้ำเชื้อมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน

โดยหัวข้อในวันนี้เราจะเน้นที่ปัจจัยเรื่องของพันธุ์และการจัดการโรงเรือนพ่อหมูเป็นหลัก ได้แก่ การคัดเลือกหมูหนุ่มมาเป็นพ่อพันธุ์ พันธุกรรม, โรคที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อ, การจัดการและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรือนพ่อพันธุ์ อาหารและโภชนาการ และสุดท้าย การรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์

พันธุกรรมและการคัดหมูมาเป็นพ่อพันธุ์

วิธีการคัดพ่อพันธุ์นั้นมีความสำคัญมาก ที่จะเลือกพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีและ ความสามารถในการสร้างน้ำเชื้อที่มีคุณภาพ หากฟาร์มไหนมีการคัดเลือกพ่อพันธุ์จากปัจจัยคุณภาพของน้ำเชื้อขณะที่หมูอายุน้อยกว่า 8 เดือน อาจทำให้ผลมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากหมูยังโตไม่เต็มที่ ดังนั้นควรมีการคัดเลือกพ่อหมูจากคุณภาพของน้ำเชื้อที่พ่อหมูอายุ 8 เดือนขึ้นไป เพื่อดูทั้งลักษณะโครงสร้างและความสามารถในการรีดน้ำเชื้อ

ปัจจัยเรื่องของน้ำหนักแรกคลอด เป็นจุดหนึ่งที่ใช้ดูแนวโน้มคุณภาพของพ่อหมูตัวนั้นได้ โดยลูกสุกรน้ำหนักแรกเกิดสูง (เกือบ 2 กิโลกรัม) จะมีขนาดอัณฑะใหญ่กว่า หมูที่น้ำหนักแรกคลอดต่ำ (ราว 1 กิโลกรัม) และเมื่อถึงเวลาคัดพันธุ์ ที่หมูอายุ 150 วัน หมูที่มีขนาดอัณฑะใหญ่ จะมีการสร้างอสุจิในปริมาณที่มากกว่าหมูที่มีอัณฑะเล็ก สำหรับปัจจัยเรื่องสายพันธุ์ หมูสายพันธุ์เปียแตรงและดูร็อค จะมีปริมาณอสุจิน้อยกว่า ลาจน์ไวท์ แลนด์เรซ และ เปียแตรง

บางฟาร์มในต่างประเทศมีการใช้เครื่องอัลตร้าซาวน์ตรวจดูลักษณะภายในของอัณฑะ และท่อเก็บอสุจิว่ามีความปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ควรให้ผู้เชียวชาญเป็นคนทำและอ่านผลเนื่องจากต้องใช้ความชำนาญ และยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยนัก

การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ

        ปัจจัยเรื่องของโรคและการติดเชื้อต่างๆ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของพ่อหมูแล้ว ยังทำให้คุณภาพของน้ำเชื้อเสื่อมลงอีกด้วย โดยในบทความนี้จะยกตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสบางตัว ที่เราทุกคนอาจมองข้ามมาให้ทุกคนได้อ่านกัน

 • โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis), โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำเชื้อของพ่อหมูลดลง
 • โรคอหิวาต์สุกรทำให้อัณฑะฝ่อและสร้างอสุจิที่ผิดปกติมากขึ้น
 • PRRS (PRRSv) ไม่ได้สร้างรอยโรคบนอัณฑะพ่อหมู แต่ด้วยตัวไวรัสที่มีการเจริญเติบโตบนผนังเซลล์อัณฑะ ผลที่ตามมาคือ อสุจิที่ผลิตได้จะมีความผิดปกติและปริมาณน้ำเชื้อที่พ่อหมูสร้างได้จะลดลง

ลักษณะโรงเรือน, คอกพ่อหมู และสิ่งแวดล้อมในโรงเรือน

ลักษณะโรงเรือนและสิ่งแวดล้อมของพ่อหมูอาจส่งผลต่อพ่อหมูทั้งทางตรงในเรื่องของสุขภาพและทางอ้อมคือ ส่งผลต่อคุณภาพน้ำอสุจิ จากโอกาสในการปนเปื้อนของแบคทีเรียในคอกและสิ่งแวดล้อม หากฟาร์มไหนมีวัสดุรองนอนให้แก่พ่อหมู ควรเอาวัสดุรองนอนออกก่อนเวลารีดน้ำเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรีย

 • การศึกษาในอดีต พบว่า การเลี้ยงหมูหนุ่มในคอกรวม โดยจัดหมู จำนวน 8 ตัว ในคอกขนาด 4 x 4.3 เมตร ตั้งแต่น้ำหนัก 30 kg จนกระทั่งพ่อหมูสามารถขึ้นดัมมี่ได้ 2 ครั้ง (อายุประมาณ 6 เดือน) จะมีขาที่แข็งแรง ความกำหนัดที่มากกว่า ปริมาณน้ำเชื้อที่เยอะกว่า และสามารถใช้รีดน้ำเชื้อได้ก่อนพ่อหมูที่ถูกเลี้ยงอยู่ในคอกเดี่ยว)
 • แสงสว่าง พ่อหมูที่อยู่ในโรงเรือนที่มีแสงสว่าง 10-500 ลักซ์ อย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่อายุ 11 สัปดาห์จนถึงช่วงเจริญพันธุ์ (24-26 สัปดาห์) จะมีการเจริญพันธุ์เร็วและมีความกำหนัดมากกว่าพ่อหมูที่ถูกเลี้ยงด้วยแสงธรรมชาติ
 • ปัจจัยเรื่องความเครียดจากอากาศ: พ่อหมูที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 31 องศา จะมีความสมบูรณ์พันธุ์ลดลง อสุจิเคลื่อนที่ไปข้างหน้าลดลง และรูปร่างอสุจิไม่ปกติ นอกจากนี้หากอุณหภูมิในโรงเรือนที่มีความผันผวนระหว่างกลางวันและกลางคืนมากกว่า 10 องศาเซลเซียส (25-35 องศาเซลเซียส) จะทำให้พ่อหมูผลิตอสุจิลดลง

 

คอกรีดน้ำเชื้อ และความถี่ของการรีดน้ำเชื้อพ่อหมู

พ่อหมูที่ได้รับการกระตุ้นทางเพศก่อนรีดน้ำเชื้อจะทำให้รีดน้ำเชื้อเสร็จเร็วกว่าพ่อหมูที่ไม่ได้รับการกระตุ้น ผลที่ตามมาคือ คนงานสามารถประหยัดเวลาในการรีดน้ำเชื้อพ่อหมูตามโปรแกรมได้ โดยเราสามารถกระตุ้นอารมณ์พ่อหมูก่อนรีดน้ำเชื้อได้โดย ย้ายพ่อหมูตัวนั้นไปอยู่ใกล้พ่อหมูที่กำลังขึ้นดัมมี่หรือกำลังรีดน้ำเชื้ออยู่ เมื่อพ่อหมูตัวนั้นเห็นพ่อที่กำลังรีดก็จะเป็นการกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อของพ่อตัวนั้นด้วย

เรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยขณะรีดน้ำเชื้อเป็นจุดที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะ หากขั้นตอนการรีดน้ำเชื้อมีความสกปรก จะทำให้น้ำเชื้อมีการปนเปื้อนได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส และเชื้อบางตัวนั้นสามารถแพร่จากพ่อหมูไปสู่แม่หมูผ่านทางน้ำเชื้อได้ด้วย

สำหรับโปรแกรมการรีดน้ำเชื้อพ่อหมู ควรมีการรีด 2 ครั้ง/สัปดาห์ หากมีการรีดน้ำเชื้อบ่อยเกิน จะทำให้อสุจิที่ออกมายังโตไม่เต็มที่ เนื่องจากมีระยะเวลาพักรีดไม่เพียงพอ

อาหารและโภชนาการ

 • พ่อหมูที่รับอาหารน้อยกว่าเกณฑ์ 1.4 เท่า หรือ พ่อหมูที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ จะมีความกำหนัดลดลง และสร้างอสุจิได้ปริมาณน้อยลง
 • การเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมปริมาณ 0.5 ppm ในอาหารหมูอนุบาล-รุ่นพันธุ์ ส่งผลให้ พ่อหมูผลิตอสุจิปริมาณเพิ่มขึ้น และมีจำนวนอสุจิรูปร่างผิดปกติลดลง นอกจากนี้ การเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมในรูปแบบอินทรีย์ จะทำให้ความเข้มข้นของอสุจิและมีความต้านทานต่ออนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เราอาจะพบอสุจิวิ่งไปข้างหน้าลดลง
 • สำหรับชาวเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเปียแตรง การศึกษาฤทธิ์ของการเสริม แอล-คาร์เนทีน (L-carnitine) ปริมาณ 625 มก./ตัว/วัน จะทำให้จำนวนตัวอสุจิในน้ำเชื้อมากขึ้น

วิธีที่จะพัฒนาสายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด

ในปัจจุบัน เป้าหมายของการพัฒนาสายพันธุ์ของแต่ละฟาร์ม มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มจำนวนลูกสุกรหย่านมและการผลิตหมูขุนที่โตเร็ว แข็งแรง ดังนั้นหลายๆฟาร์มจึงเลือกที่จะนำเข้าพ่อหมูสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพัฒนาพันธุกรรม มาผลิตเป็นพ่อรีดน้ำเชื้อในฟาร์มเอง อย่างไรก็ตามการเลี้ยงพ่อหมูตั้งแต่อายุหนุ่มจนถึงอายุที่สามารถรีดน้ำเชื้อมาใช้งานได้นั้น ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือน ทำให้การพัฒนาสายพันธุ์ของสุกรในฟาร์มนั้นเกิดความล่าช้า

 

ดังนั้น อีกวิธีหนึ่งที่เป็นการยกระดับสายพันธุ์สุกรในฟาร์มโดยที่ไม่ต้องผลิตพ่อหมูเอง คือ การซื้อน้ำเชื้อจากฟาร์มที่มีมาตรฐานทั้งมาตรฐานฟาร์มที่ดีและปลอดภัย เชื่อถือได้ รวมถึงมีการพัฒนาสายพันธุ์ของสุกรอย่างต่อเนื่อง โดยฟาร์มแอมโก้ เป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่มีการเลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์และผลิตน้ำเชื้อเพื่อจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศไทย ซึ่งน้ำเชื้อพ่อพันธุ์จากฟาร์มแอมโก้นั้น มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมที่ดี มีหลากหลายสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็นดูร็อค ลาจไวท์และแลนด์เรซ รวมถึงมีระดับของสายพันธุ์ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นน้ำเชื้อ GGP สำหรับผลิตพ่อแม่พันธุ์แท้ GP เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์ และ PS สำหรับผลิตหมูขุนและปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ฟาร์มแอมโก้เป็นความมีความปลอดภัยเรื่องโรค  ระบบป้องกันโรคและมีการสุ่มตรวจโรคในน้ำเชื้อก่อนที่จะส่งถึงมือฟาร์มลูกค้าอีกด้วย

สุดท้ายนี้เราหวังว่าบทความเคล็ดไม่ลับการเลี้ยงพ่อหมูอย่างมีคุณภาพ” ภาค 1 จะทำให้ทุกคนหวนกลับมาคิดถึงการจัดการ ขั้นตอนต่างๆที่ฟาร์มของตนเองได้ทำ และนำไปปรับใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของฟาร์มและสุขภาพที่ดีของพ่อหมูต่อไป โดยบทความในภาคที่ 2 จะเป็นเรื่องของ ขั้นตอนการผลิตน้ำเชื้อ ที่ดี จะต้องทำอย่างไร ฝากรับชมและติดตามในภาคหน้าด้วยครับ

 

 

อ้างอิง

Lopez Rodriguez, Alfonso & Soom, Ann & Arsenakis, Ioannis & Maes, Dominiek. (2017). Boar management and semen handling factors affect the quality of boar extended semen. Porcine Health Management. 3. 10.1186/s40813-017-0062-5.

บทความอื่นๆ
คาร์บอนเครดิตคืออะไรและความสำคัญ ของคาร์บอนเครดิตที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสถานการณ์ภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ทำให้ทั่วโลกได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ “คาร์บอนเครดิต” กลายมาเป็นสิ่งที่ถูกใช้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสำคัญ คาร์บอนเครดิตคืออะไร คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถปล่อยได้ต่อปี ก๊าซชนิดนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ซึ่งถ้าปล่อยก๊าซมลภาวะนี้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำส่วนต่างไปจำหน่ายให้กับบริษัทอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นนโยบายการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจึงกลายเป็นแรงจูงใจและยังเป็นส่วนหนึ่งของกลไกตลาด เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่และโรงงานต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ประกอบการหลาย ๆ แห่งมักจะทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการสร้างคาร์บอนเครดิตและช่วยให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลดลง เช่น การปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวสู่สังคม เป็นต้น ความสำคัญของคาร์บอนเครดิตที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม เมื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมถูกกำหนดให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ด้วยการผลิตขนาดใหญ่จำเป็นต้องปล่อยเกินปริมาณที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ คาร์บอนเครดิตจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม อันเปรียบเสมือนสิทธิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ คล้ายกับการซื้อโควตาสิทธิที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มให้เพียงพอกับการผลิตของตนเอง มิเช่นนั้นต้องจ่ายค่าปรับทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ประกอบการที่สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ทำให้มีส่วนต่างของปริมาณคาร์บอนที่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยอยู่ภายในขอบเขตที่แต่ละประเทศกำหนดค่ามาตรฐานเอาไว้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงหันมาพัฒนากระบวนการผลิตแล้วเลือกใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น คาร์บอนเครดิตซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไร ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถหาซื้อคาร์บอนเครดิตได้จาก “ตลาดคาร์บอนเครดิต” (Carbon Market) เป็นแหล่งตัวกลางเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายคาร์บอนเครดิต […]

6 Jun 2024
การหลีกเลี่ยง Heat Stress ความเครียดจากร้อนของสุกรในช่วงฤดูร้อน

จากสถิติในปี 2022 กว่า 22 ประเทศทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น และในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ปัญหา “heat stress” หรือสภาวะความเครียดจากความร้อนของสุกรจะขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยภาวะนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากในสุกรมากกว่าสัตว์ประเภทอื่น ๆ เนื่องจากสุกรไม่มีต่อมเหงื่อจึงไม่สามารถระบายความร้อนส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง อัตราการป่วยตายสูงขึ้น อัตราการผสมติดต่ำ การกินอาหารได้ของสุกรลดลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ผลิตสุกรเป็นอย่างมาก ดังนั้นภาวะความเครียดจากความร้อนเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เราสามารถจัดการและลดผลกระทบจากภาวะความเครียดจากความร้อน (heat stress) ในสุกร ได้ดังนี้ เพิ่มการระบายอากาศและใช้ความเร็วลมภายในโรงเรือนอย่างเหมาะสม การสร้างโรงเรือนแบบปิดและใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำ เช่น การทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำที่เกิดจากความเร็วลม การเพิ่มไอน้ำและความชื้นในอากาศภายในโรงเรือน อุปกรณ์ในระบบต้องสะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ และหากเป็นไปได้ควรใช้น้ำเย็นในระบบ อุณหภูมิ อัตราการระบายอากาศ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และปัจจัยอื่น ๆ ควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ จัดเตรียมน้ำสะอาดและน้ำเย็นในปริมาณที่เพียงพอ น้ำถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสุกรและน้ำเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกายได้ โดยสุกรควรกินน้ำให้พอเหมาะกับการบริโภคอาหารเพื่อรักษาปริมาณการกินอาหารในช่วงฤดูร้อน การกินน้ำควรเพียงพอกับความต้องการของสุกรแต่ละอายุและวงรอบการผลิต โดยเฉพาะสุกรช่วงก่อนคลอด ช่วงเลี้ยงลูกรวมถึงช่วงสุกรขุน   สัตว์ ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลิตร/วัน) อัตราการไหลของน้ำ (ลิตร/นาที) แม่เลี้ยงลูก 35-50 4 […]

2 Nov 2023

We use cookies to optimize and enhance the experience of using the website. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy and can choose to consent to the use of cookies. by clicking cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary Cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessary Cookies
  Always Active

  These types of cookies are essential for the website's operation, i.e. cookies that enable the website to perform basic functions and to allow the website to function normally, such as navigating the website pages. or enable visitors/users of the website to log in and access parts of the website that are reserved for members only. The website will not function properly without these cookies being collected. Therefore, you cannot disable these types of cookies through the system of the Company's website. These cookies do not store information that can personally identify you in any way.

Save