AMCO Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเรา และธุรกิจในเครือ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2593 ที่ผ่านมา ทีมวิชาการและฝ่ายขายของแอมโก้เวท ได้รับเกียติจาก ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช มาเติมเต็มความรู้ ในหัวข้อ “ANTIMICROBIAL USE IN SMALL ANIMALS” ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของแอมโก้เวท