จัดอบรมย่อยให้พนักงานเล้าผสมก่อนปฏิบัติงาน

ทีมวิชาการลูกเจี๊ยบจัดเวอร์คชอปย่อยสำหรับพนักงานเล้าผสมอุ้มท้องก่อนปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน เป็นการช่วยย้ำเตือนถึงความสำคัญของเล้าผสมอุ้มท้อง
เดือนความจำถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามที่ฟาร์มคาดหวัง

เป็นหนึ่งในงานบริการวิชาการของเรา

บทความอื่นๆ