แอมโก้เวท ร่วมสนับสนุน “โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)”

บริษัทแอมโก้เวท จำกัด ร่วมสนับสนุน “โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)”

เนื่องจากแอมโก้เวทเล็งเห็นถึงความรุนแรง และความสำคัญในการต่อสู้ป้องกันโรค ASF ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้

นายสัตวแพทย์เสริมศักดื์  เจี๊ยบนา จึงได้มอบเงินสนับสนุนกับ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เพิ่อร่วมสนับสนุนโครงการฯโดยมีคุณเรวัตน์ โภคาวัฒนา (โกดวล) เป็นตัวแทนรับมอบ

บทความอื่นๆ