แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย

สพ.ญ.อากีนะ  สุขเกษม จากทีมวิชาการลูกเจี๊ยบแอมโก้เวท

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรืองการป้องกันและการรับมือกับโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ทั้งนี้ได้รีบความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรเป็นจำนวนมาก

บทความอื่นๆ