เราไม่หยุดเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2593 ที่ผ่านมา

ทีมวิชาการและฝ่ายขายของแอมโก้เวท ได้รับเกียติจาก

ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช มาเติมเต็มความรู้

ในหัวข้อ “ANTIMICROBIAL USE IN SMALL ANIMALS”

ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของแอมโก้เวท

บทความอื่นๆ