สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ระบบส่งสินค้า แอมโก้เวท

ด้วยสถานะการณ์ของโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้เกษตรกรต่างก็ให้ความสำคัญกับระบบป้องกันทางชีวภาพเพื่อการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม แอมโก้เวทก็เช่นกัน เราเข้าใจถึงความกังวลของลูกค้า แอมโก้เวทจึงเข้มงวดทุกขั้นตอนในการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบส่งสินค้าของเราจะไม่เป็นพาหนะในการแพร่กระจายโรคอย่างแน่นอน

สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ระบบส่งสินค้าแอมโก้เวท