การฆ่าเชื้อโรค vs การทำความสะอาด

การฆ่าเชื้อโรค คือ การใช้ความร้อนและ/หรือ สารเคมี ในการกำจัดหรือลดจำนวนเชื้อก่อโรคให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยอมรับได้

การทำความสะอาด คือ การกำจัดสิ่งสกปรก ดิน เศษซากอื่น ๆ และคราบไบโอฟิล์ม (biofilm) ออกจากพื้นผิว ให้ความสะอาดปราศจากสิ่งที่มองเห็นได้ และไม่มีกลิ่นเหม็น เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค และการทำความสะอาดสามารถกำจัดเชื้อโรคออกไปได้ 99%

ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพคูณสอง (Dual Action) ที่ออกฤทธิ์ได้ทั้งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค