วิธีการกำจัดเชื้อโรคในน้ำของฟาร์มเลี้ยงสัตว์

สิ่งที่ฟาร์มสุกรต้องระวังเมื่อเปลี่ยนเข้าฤดูฝนคืออะไร ? สิ่งที่น่ากังวลคือ เชื้อโรคที่มากับน้ำ โดยเฉพาะฟาร์มที่ใช้น้ำผิวดิน น้ำคลอง หรือน้ำบ่อเนื่องจากน้ำฝนจะชะล้างทุกอย่างไหลมารวมกันในบ่อน้ำของเราดังนั้นหากที่ฟาร์ม ไม่มีระบบการพักน้ำ และทำความสะอาดน้ำที่ดีเพียงพอเราอาจจะพบแบคทีเรียในน้ำสูงมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญของความสูญเสียในฟาร์มที่พบบ่อยที่สุดในลูกหมูคือ ทำให้ท้องเสีย แต่หากมีการปนเปื้อนของ E.coli สูงๆ อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าในแม่พันธุ์ เนื่องจากสารพิษที่ E.coli สร้าง ส่งผลทำให้แม่หมูนมแห้ง หากปล่อยให้แม่นมแห้งอาจลุกลามบานปลายให้เล้าคลอดมีปัญหาได้

 

 

 

วิธีการกำจัดเชื้อโรคในน้ำของฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องมีการจัดการน้ำที่นำเข้ามาใช้ในฟาร์ม เพื่อลดหรือกำจัดเชื้อก่อโรค

โดยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะของน้ำที่นำมาใช้

  1. กำจัดตะกอนและสารแขวนลอย โดยการกรองหรือตกตะกอน เนื่องจากตะกอนและสารแขวนลอยเป็นที่เกาะของเชื้อโรคและทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อลดลง เช่น สารส้ม ปูนขาว ฯลฯ
  2. การฆ่าเชื้อทางกายภาพ เช่น ความร้อน การฉายรังสี UV ฯลฯ
  3. การฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมี เช่น โอโซน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ คลอรีน ฯลฯ 

 

 

อินทราไฮโดรแคร์ 

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่มีประสิทธิภาพคูณสอง (Dual Action) ที่ออกฤทธิ์ได้ทั้งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ที่ปลอดภัยสูงทั้งในคนและสัตว์ ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันป ระกอบไปด้วย ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (H2O2) และ ซิลเวอร์ (Silver)

ที่สำคัญใช้งานสะดวก
สำหรับใช้ทำความสะอาดระบบน้ำ ผสม อินทรา ไฮโดรแคร์ เข้มข้น 1-3% หรือ 1-3 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร
แช่ทิ้งไว้ในระบบท่อน้ำดื่ม 1 คืน (ประมาณ 12 ชม.)
สำหรับใช้ในระบบน้ำดื่ม/กิน
ผสม อินทรา ไฮโดรแคร์ เข้มข้น 0.01-0.015% หรือ 100-150 มล. ต่อน้ำ 1,000 ลิตร
ให้สัตว์กินประมาณ 2 สัปดาห์ หรือตลอดการเลี้ยง