อาหารลูกสุกรแรกเกิด

 

 

พันธุกรรมสุกร ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สุกรมีลูกดกขึ้นมากกว่าเดิม เฉลี่ย 3-6 ตัว ซึ่งจำนวนเต้านมมีไม่พอกับจำนวนลูกสุกร ดังนั้นการจัดการจึงได้มีการพัฒนาตามการปรับปรุงพันธุกรรม

อาหารลูกสุกรเลียรางจึงมีความสำคัญต่อการเพิ่มจำนวนและน้ำหนักหย่านมของลูกสุกร แต่เนื่องจากลูกสุกรที่อยู่กับแม่ มีระบบย่อยอาหารที่ยังไม่สมบูรณ์ อาหารเลียรางจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป อาหารเลียรางที่ดีจึงต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 

1.มีนมเป็นส่วนผสมอย่างน้อย 22-25% เนื่องจากลูกสุกรสามรถย่อยได้เฉพาะน้ำนมเท่านั้น

2.มีวัตถุดิบพลังงาน เช่น ปลายข้าว หรือข้าวโพด ควรทำให้สุกด้วยกระบวนการการเอ๊กซ์ทรูด เพื่อที่ลูกสุกรจะสามารถย่อยได้ง่าย

3.มีสารเสริม กรด และ ธาตุเหล็ก เพื่อลด แบคทีเรียที่เป็นโทษ และแก้ปัญหาเลือดจางได้ด้วย

4.มีโปรตีนที่ผ่านกระบวนการทำให้สุก และย่อยสลายบางส่วน เช่น โปรตีนปลาแอลที หรือถั่วหมัก

5.มีความน่ากินสูงเพื่อใช้เลี้ยงลูกสุกรช่วง 2-3 วันแรก หลังคลอดได้ เนื่องจากลูกสุกรมากกว่า 80% จะตายในช่วง 7 วันแรกจากสาเหตุขาดอาหารเป็นหลัก

6.มีสารเสริม กรด และธาตุเหล็ก เพื่อลดแบคทีเรียที่เป็นโทษ และแก้ปัญหาเลือดจางได้ด้วย

7.มีโปรไบโอติคเพื่อช่วยย่อยอาหาร ควรคุมแบคทีเรียที่เป็นโทษและกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย

8.มีสารลดความร้อนช่วยลดความเครียดและอาการอักเสบ

9.มีสมุนไพรช่วยป้องกันการท้องเสียและควบคุมแบคทีเรียที่เป็นโทษ

10.มีเอมไซม์เสริม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหาร