วัวจะเป็นอย่างไร ? ถ้าสุขภาพทางเดินอาหารมีปัญหา

 

วัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง กินพืชเป็นอาหารหลัก  ระบบทางเดินอาหารจึงมีความซับซ้อนกว่าสัตว์กระเพาะเดี่ยว
ต้องจะอาศัย จุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร เป็นตัวช่วย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทางเดินอาหาร
เมื่อสุขภาพทางเดินอาหารมีปัญหา….

 • การย่อยอาหารทำงานไม่ดี
 • การเจริญเติบโตของวัวลดลง
 • ผลผลิตเนื้อ น้ำนม จะลดลง 

ผลผลิตและสุขภาพที่ดี ต้องเริ่มมาจากการมีจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่ดี

สปอร์ไซม์ฟอร์ต 

นวัตกรรมใหม่ของโปรไบโอติกส์ อยู่ในรูปของเอนโดรสปอร์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหาร 

 • เพิ่มอัตราการเจริญเติบโต 
 • เพิ่มปริมาณน้ำนม
 • ปรับสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร
 • ลดกลิ่นและแก๊สที่ไม่พึงประสงค์
 • กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหาร

เหมาะสำหรับสัตว์ทุกช่วงอายุ
อัตราการใช้ 0.5-1 กิโลกรัม/ตันอาหาร

สปอร์ไซม์-ฟอร์ต

ประกอบไปด้วย
โปรไบโอติกส์ ในรูปเอนโดสปอร์
     -Bacillus subtilis
     -Clostridium butyricum

เอนโดสปอร์ใน สปอร์ไซม์-ฟอร์ตทนทานต่อความร้อนได้ยาวนาน
เอนโดสปอร์ใน สปอร์ไซม์-ฟอร์ตทนทานต่อกรดได้มากกว่า (pH 2.5)
เอนโดสปอร์ใน สปอร์ไซม์-ฟอร์ตทนทานต่อความร้อนจากการอัดเม็ดและเก็บได้นานกว่า

 • ช่วยปรับสมดุลจุลชีพในทางเดินอาหาร
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร
 • ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต
 • กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
 • ลดกลิ่นและแก๊สไม่พึงประสงค์
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP
 • ผลิตในสาธารณรัฐเกาหลีโดย WooGene B&G
 • มีจำหน่ายแล้วมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
 • (China, Chile, CIS, Mexico, Russia etc.)