อหิวาต์สุกร ยังคงเป็นปัญหากวนใจคนเลี้ยงหมู

ปัญหาโรคอหิวาต์สุกร (CSF) ยังคงเป็นปัญหากวนใจเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู

การป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันเชื้อเข้าฟาร์มและการใช้วัคซีนเป็นโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ