ท้องเสียในหมูขุน มีทางออก

บอกลาปัญหาท้องเสียในหมู ที่เกิดจาก B.hyopneumoniae และ L.intracellularis ได้เลย ด้วย ดิสการ์ด เอส ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อการแก้ปัญหาท้องเสียในการเลี้ยงหมู ใช้ทดแทนการใช้นาผสมอาหารอย่างได้ผล