การฉีดวัคซีนในหมูสาวทดแทน

หัวใจสำคัญของการเตรียมหมูสาวทดแทนได้แก่

  1. การเตรียมความพร้อมของระบบสืบพันธุ์ และ
  2. การเตรียมความพร้องของระบบภูมิคุ้มกัน

วันนี้มาดูในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านระบบภูมิคุ้มกัน

โดนตามมาดูขั้นตอนและวิธีการฉีดวัคซีนในหมูสาวทดแทนให้มีประสิทธิภาพกันค่ะ

โดยเราจะมุ่งเน้น  เตรียมหมูให้ดี  มีอุปกรณ์ครบครัน และขั้นตอนถูกต้อง