สปอร์ไซม์-ฟอร์ต ทนการฆ่าเชื้อในอาหาร

สปอร์ไซม์ฟอร์ต ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ดี (โปรไบโอติกส์) ใช้ในการผสมอาหาร เพื่อช่วยให้สัตว์สามารถย่อยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดี

การทดสอบความคงทนต่อฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อปนเปื้อนจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้ร่วมกันและสัตว์ยังคงได้รับโปรไบโอติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณโปรไบโอติกส์ก่อนและหลังทดสอบร่วมกับฟอร์มัลดีไฮด์ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการใช้สปอร์ไซม์-ฟอร์ตผสมอาหารมีความคงทนและใช้ร่วมกับฟอร์มัลดีไฮด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เรียบเรียงโดย หมอแพร

สพ.ญ.กวินทิพย์ จันรุณ

ทีมวิชาการลูกเจี๊ยบ แอมโก้เวท