สถานการณ์สารพิษจากเชื้อราในอาเซียน
อาเซียนเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดและเป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของโลกด้านเศรษฐกิจหลังสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปจีนและญี่ปุ่น มันกลายเป็นตะกร้าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกเนื่องจากมีการส่งออกสินค้าเกษตรจำนวนมากเช่นข้าวข้าวโพดอ้อยอ้อยถั่วเหลืองมันสำปะหลังและธัญพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นแกนหลักของโภชนาการมนุษย์และใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ .
อย่างไรก็ตามสภาพการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมและไม่ดีเพียงพอพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคทำให้สินค้าเกษตรของอาเซียนรวมถึงธัญพืชและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษจากเชื้อราและสารพิษจากเชื้อราที่เกิดขึ้นใหม่ สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับอาเซียนและประชากรโลก
ทุกวันนี้มีการค้นพบสารพิษจากสารพิษจากเชื้อรามากกว่า 400 ชนิด ผลกระทบด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของ mycotoxins มีตั้งแต่พิษเฉียบพลันจนถึงผลระยะยาวเช่นการกดการทำงานของภูมิคุ้มกันจนถึงการเกิดโรคมะเร็ง ภาวะเรื้อรังมีอุบัติการณ์สูงขึ้นและส่งผลกระทบมากขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ในระดับโลก ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมีของสารพิษจากเชื้อรามันมีความเสถียรในอุณหภูมิการปรุงอาหารและการแปรรูป
เมื่อพวกเขาปนเปื้อนอาหารและอาหารสัตว์พวกเขาจะไม่สามารถกำจัดออกได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าเมื่ออาหารที่ปนเปื้อนก็จะส่งตรงไปถึงตลาด มีการสำรวจสารพิษจากเชื้อราจำนวนมากในอาเซียน ผลการศึกษาล่าสุดจากไบโอมินไตรมาสที่ 3 (2019) ชี้ให้เห็นว่าอาเซียนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะฟลาทอกซิน (56%), ซีราเลโนน (55%), deoxynivalenol (49%) ochratoxin A (22%)
ที่น่าสนใจความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์อาหารและเครื่องบริโภคในอาเซียนได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังคงไม่เพียงพอซึ่งทำให้ยากที่จะประเมินการเปิดรับสารพิษจากเชื้อราในอาเซียน การหลีกเลี่ยงการเกิดสารพิษจากเชื้อราในห่วงโซ่อาหารเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องมีความเข้าใจว่ามาจากไหนและเส้นทางการปนเปื้อน
รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือและความพยายามวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการในประเทศอาเซียนเพื่อประเมินขอบเขตของมนุษย์ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลระดับชาติและระดับจังหวัดตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นในการสนับสนุนและให้เงินสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการจัดการสารพิษจากเชื้อราก็มีความสำคัญเช่นกัน ด้วยการสนับสนุนผู้บริโภคและปศุสัตว์สามารถได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามทางสุขภาพที่เกิดจากการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราทำให้ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพในอนาคต ขณะนี้เป็นเวลาที่ต้องกังวลอย่างลึกซึ้ง
ที่มา

แปลจาก Mycotoxin situation in ASEAN By Dr Awanwee Petchkongkaew