• ชื่อสินค้า
  พีอาร์อาร์เอสคิว
 • ประเภทสินค้า
  วัคซีน
 • กลุ่มยา
  ผลิตภัณฑ์ชนิดฉีด
 • ส่วนประกอบ
  Targeted Subunit PRRS Vaccine
 • สรรพคุณ
  ใช้ป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส
 • วิธีใช้
  ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 มิลลิลิตร/ตัว
 • ชนิดสัตว์
  หมู
 • ขนาดบรรจุ
  50 โด๊ส
 • ผู้ผลิต
  Reber Genetics ประเทศไต้หวัน
 • ผู้จัดจำหน่าย
  บริษัท แอมโก้เวท จำกัด
สินค้าอื่นๆ