• ชื่อสินค้า
  อินทรา มัลติ-เดส จีเอ
 • ประเภทสินค้า
  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
 • กลุ่มยา
 • ส่วนประกอบ
  Glutaraldehyde, QAC
 • สรรพคุณ
  ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีใช้
  ใช้ฆ่าเชื้อโรคในโรงเรื่อนเลี้ยงสัตว์ ฉีดพ่นยานพาหนะ ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ อ่างจุ่มเท้า
 • ชนิดสัตว์
  สัตว์ปีก หมู โค
 • ขนาดบรรจุ
  10 ลิตร
 • ผู้ผลิต
  Intracare ประเทศเนเธอแลนด์
 • ผู้จัดจำหน่าย
  บริษัท แอมโก้เวท จำกัด
สินค้าอื่นๆ