• ชื่อสินค้า
  ไรแนนแวค พิก
 • ประเภทสินค้า
  วัคซีน
 • กลุ่มยา
  ผลิตภัณฑ์ชนิดฉีด
 • ส่วนประกอบ
  วัคซีนป้องกันโรคปอดรวม
 • สรรพคุณ
  ใช้ป้องกันโรค Enzootic Pneumonia, Atrophic Rhinitis, Glasser Disease, Pasteurella Pneumonia
 • วิธีใช้
  ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 มิลลิลิตร/ตัว
 • ชนิดสัตว์
  หมู
 • ขนาดบรรจุ
  ขวด 50 และ 125 โด๊ส
 • ผู้ผลิต
  Syva Laboratorios S.A. ประเทศสเปน
 • ผู้จัดจำหน่าย
  บริษัท แอมโก้เวท จำกัด
สินค้าอื่นๆ