• ชื่อสินค้า
  เด็กซ์ทราเฟอร์ 200
 • ประเภทสินค้า
  ยาบำรุง
 • กลุ่มยา
  ผลิตภัณฑ์ชนิดฉีด
 • ส่วนประกอบ
  Iron Dextran
 • สรรพคุณ
  ใช้ป้องกันและรักษาโลหิตจาง ที่มีสาเหตุจากการขาดธาตุเหล็กในลูกสุกร ลูกสุกรสามารถดูดซึม Dextrafer 200 ไปใช้ได้ภายใน 2-3 นาทีหลังฉีด ดูดซึมได้หมด ไม่ตกค้างบริเวณที่ฉีด มีความปลอดภัยสูง มีสภาพเป็นกลาง (Isotonic) pH ประมาณ 5.9 ซึ่งใกล้เคียงกับธรรมชาติ ไม่เป็นพิษต่อ ตับ ไต และม้าม สะดวกในการใช้
 • วิธีใช้
  ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ป้องกัน ฉีดให้ลูกสุกรอายุ 1-4 วัน เพียงเข็มเดียว ขนาด 0.5-0.75 มิลลิลิตร/ ตัว รักษา ฉีดให้ลูกสุกรขนาด 0.5- 1 มิลลิลิตร/ตัว กรณีจำเป็นฉีดซ้ำ 2 สัปดาห์หลังการฉีดครั้งแรก
 • ชนิดสัตว์
  หมู
 • ขนาดบรรจุ
  ขวด 100 มิลลิลิตร
 • ผู้ผลิต
  Syva Laboratorios S.A. ประเทศสเปน
 • ผู้จัดจำหน่าย
  บริษัท แอมโก้เวท จำกัด
สินค้าอื่นๆ