สุขภาพดี ผลผลิตดี เริ่มต้นจากอะไร

สุขภาพดี ผลผลิตดี เริ่มต้นจากอะไร? 

จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี ผลผลิตที่ดี เริ่มจากการมี Gut health หรือ สุขภาพของทางเดินอาหารที่ดี
เพราะ สุขภาพของทางเดินอาหาร (Gut health) เป็นเรื่องสำคัญของสัตว์และมีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยทางเดินอาหารเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิคุ้มกัน การเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตที่ดีต้องมาจาก สุขภาพของทางเดินอาหาร ที่ดี
ปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพของทางเดินอาหาร 

1.สารอาหารที่ได้รับ
2.จุลชีพประจำถิ่นในทางเดินอาหาร|
3.ความแข็งแรงรอยต่อของเซลล์เยื่อเมือกทางเดินอาหาร
4.การกินได้ของสัตว์

 

จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหรือ Gut microbiome

จุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร (Gut microbiome)  ไม่ใช่แค่เพียงช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร เท่านั้น ยังช่วยในเรื่อง……

 • การสร้างวิตามิน              
 • การกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • การปกป้องร่างกายจากการบุกรุกของเชื้อก่อโรค 

จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารมีความสำคัญมากต่อสุขภาพของสัตว์
ดังนั้น ต้องดูแลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้ดีที่สุด 

ตัวช่วยในการดูแลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหาร  ได้แก่ โปรไบโอติกส์ พรีไบโอติก กรดอินทรีย์ ไฟโตนิวเทรียนท์ เอนไซม์ ตัวจับสารพิษจากเชื้อรา ฯลฯ

โปรไบโอติกส์

จุลชีพมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ช่วยปรับสมดุลจุลชีพในทางเดินอาหาร  เช่น Bacillus spp., Lactobacillus spp., Enterococcus spp. เป็นต้น

หน้าที่ของ โปรไบโอติกส์

 1. แย่งสารอาหารที่เหลือจากการย่อยของสัตว์ ทำให้ไม่หลงเหลือไปเป็นอาหารของแบคทีเรียก่อโรค 
 2. สร้าง SCFA : ลด pH ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ปรับสภาพทางเดินอาหาร เป็นอาหารของเซลล์ลำไส้
 3. จับกับแบคทีเรียก่อโรค (pathogenic bacteria) เกิดเป็นก้อนและถูกขับออกมาทางอุจจาระ
 4. แย่งจับตัวรับ (receptor) ที่ผนังลำไส้ ทำให้เชื้อแบคทีเรียก่อโรค ไม่มีที่ยึดเกาะ

  เคลือบผนังลำไส้ ทำให้สารพิษต่างๆ (endotoxin) ไม่สามารถเข้ามาจับได้

 1. สร้างสารอาหารที่จำเป็น เพิ่มการสังเคราะห์วิตามินบี (B) เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุ
 2. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (IgA) ให้ตื่นตัว พร้อมที่จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย
 3. ต่อสู้กับเชื้อโรคโดยไม่ก่อให้เกิดการอักเสบ

คุณสมบัติของโปรไบโอติกส์ที่ดี

 • ปลอดภัยต่อสัตว์
 • ทนทานต่อความเป็นกรด-ด่าง ทนต่อยาปฏิชีวนะ
 • ช่วยย่อยอาหารที่สัตว์ย่อยเองไม่ได้
 • สามารถมีชีวิต เพิ่มจำนวนและสามารถเจริญเติบโตในทางเดินอาหารได้
 • สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้
 • มีความคงตัวและมีชีวิตได้ภายใต้กระบวนการผลิตอาหาร
 • มีความคงตัวและมีชีวิตได้ภายใต้กระบวนการเก็บรักษา

เอนโดสปอร์ (Endospore)

ในภาวะที่ไม่เหมาะสม  แบคทีเรียที่สร้างเอนโดสปอร์จะมีการสร้างเอนโดสปอร์รูปไข่ขึ้น
เช่น Bacillus subtilis และ Clostridium butyricum  เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
เช่น ทางเดินอาหารเอนโดสปอร์จะเกิดการแตกตัวเป็นแบคทีเรียที่สามารถเพิ่มจำนวนได้ (vegetative cell)
โปรไบโอติกส์ในรูปเอนโดสปอร์คงทนในสภาวะต่างๆ ได้ดี

 • ทนความร้อน
 • ทนความเป็นกรด-ด่าง
 • ทนยาฆ่าเชื้อโรค