เมื่อราคาวิตามินอีผันผวน ควรใช้อะไรทดแทน

วิตามินอีมีความสำคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ในขณะเดียวกันพบว่าสารกลุ่มโพลีฟีนอลที่พบมากในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และสมุนไพรบางชนิดมีส่วนประกอบของสารกลุ่มโพลีฟีนอลในปริมาณสูง จึงมีการนำใช้ทดแทนการใช้วิตามินอีในอาหารสัตว์

ราคาวิตามินอี 50% ในยุโรปปี 2019-2020 (หน่วย; ยูโร)

การใช้สารเพื่อทดแทนการใช้วิตามินอี

การวิจัยในสุกรหย่านมแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์โพลีฟีนอลจากธรรมชาติ (Cabanin® CSD) สามารถลดการใช้วิตามินอีผสมอาหารลงได้ถึง 50-100% ของปริมาณที่ใส่เพิ่มจากที่สัตว์ต้องการ ซึ่งปริมาณวิตามินอีที่ลูกสุกรควรได้รับตามมาตรฐาน NRC  คือ 15 ppm และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมื่อใช้ร่วมกับวิตามินอี  นอกจากนี้ยังมีการใช้ในไก่เนื้อพบว่า สามารถทดแทนการใช้วิตามินอีได้ถึง 80%

ผลการใช้ที่โดดเด่นในลูกสุกร

จากการศึกษาในปี 2017 โดย Freie Universitat Berlin สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่าสามารถใช้ Cabanin® CSD เพื่อทดแทนการใช้วิตามินอีปกติ 50% ของปริมาณที่ใส่เพิ่มในลูกสุกร โดยปริมาณที่แนะนำคือใช้ Cabanin® CSD 1000 ppm ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้ดี

เพิ่มการเจริญเติบโตด้วย Cabanin® CSD

พบว่าการใช้ Cabanin® CSD ในสุกรหย่านมได้ผลดีดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการให้วิตามิน อี และ Cabanin® CSD ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มการทดลอง

ความสามารถในการลดสภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน

Cabanin® CSD มีความสามารถในการเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายได้ดีเมื่อเทียบกับการใช้วิตามินอี

 

แสดงการเปรียบเทียบ FCR ระหว่างกลุ่มการทดลอง

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงตัวชี้วัดภาวะเครียดจากออกซิเดชันในเลือดของสุกรอายุ 35 วัน
*SOD คือ Superoxide-dismutase เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ แสดงถึงความสามารถในการป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระ
*MDA คือ Malondialdehyde แสดงถึงความเครียดของร่างกาย เมื่อความเครียดอยู่ในระดับต่ำจะมี MDA ปริมาณต่ำ

 

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มที่ใช้ Cabanin® CSD มีค่า SOD และ MDA ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้วิตามินอี โดย MDA เป็นสารที่มักพบจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ในช่วงที่ร่างกายเกิดสภาวะเครียดจากการออกซิเดชัน  การพบสาร MDA ในระดับต่ำจึงหมายถึงร่างกายเกิดสภาวะเครียดต่ำและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในระดับต่ำ

ซูเปอร์ออกไซด์(Superoxide) เป็นอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายด้วยการทำลายโปรตีนและสารพันธุกรรมในร่างกาย การวัดค่า SOD เป็นการวัดค่าเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ ค่า SOD ในระดับสูง จึงบ่งบอกถึงความสามารถในการกำจัดและป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระ

Cabanin® CSD

Cabanin® CSD ประกอบด้วยโพลีฟีนอลที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติ อาทิ องุ่น แบล็คเคอแรนท์ ผลไม้ตระกูลมะนาว และเกาลัดหวาน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินซีและอี รวมทั้งช่วยลดกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกาย

Cabanin® CSD ปริมาณ 2 กิโลกรัมสามารถทดแทนการใช้วิตามินอี (100%) 1 กิโลกรัม ดังนั้นปริมาณการใช้ที่แนะนำสำหรับการทดแทนวิตามินอี (50%) คือ การทดแทน Cabanin® CSD ต่อวิตามินอีในอัตราส่วน 1:1 กิโลกรัม

ความคุ้มค่าในการใช้ Cabanin® CSD ทดแทนวิตามินอี

ในช่วงเวลาที่ราคาของวิตมินอีผันผวน การพิจารณาใช้ Cabanin® CSD ทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าการลงทุน สามารถลดต้นทุนให้กับฟาร์มได้ถึง 30%

 

ที่มา; การใช้ Cabanin® CSD เพื่อทดแทนการใช้วิตามินอี

โดย Annette L. Voergaard and Karsten C. Kjeldsen,

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ R2Agro. มีนาคม 2020

แปลโดย หมอแพร สพ.ญ.กวินทิพย์ จันรุณ

ทีมวิชาการลูกเจี๊ยบ แอมโก้เวท