เมื่อราคาวิตามินอีผันผวน ควรใช้อะไรทดแทน

วิตามินอีมีความสำคัญในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ในขณะเดียวกันพบว่าสารกลุ่มโพลีฟีนอลที่พบมากในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และสมุนไพรบางชนิดมีส่วนประกอบของสารกลุ่มโพลีฟีนอลในปริมาณสูง จึงมีการนำใช้ทดแทนการใช้วิตามินอีในอาหารสัตว์

ราคาวิตามินอี 50% ในยุโรปปี 2019-2020 (หน่วย; ยูโร)

การใช้สารเพื่อทดแทนการใช้วิตามินอี

การวิจัยในสุกรหย่านมแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์โพลีฟีนอลจากธรรมชาติ (Cabanin® CSD) สามารถลดการใช้วิตามินอีผสมอาหารลงได้ถึง 50-100% ของปริมาณที่ใส่เพิ่มจากที่สัตว์ต้องการ ซึ่งปริมาณวิตามินอีที่ลูกสุกรควรได้รับตามมาตรฐาน NRC  คือ 15 ppm และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมื่อใช้ร่วมกับวิตามินอี  นอกจากนี้ยังมีการใช้ในไก่เนื้อพบว่า สามารถทดแทนการใช้วิตามินอีได้ถึง 80%

ผลการใช้ที่โดดเด่นในลูกสุกร

จากการศึกษาในปี 2017 โดย Freie Universitat Berlin สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่าสามารถใช้ Cabanin® CSD เพื่อทดแทนการใช้วิตามินอีปกติ 50% ของปริมาณที่ใส่เพิ่มในลูกสุกร โดยปริมาณที่แนะนำคือใช้ Cabanin® CSD 1000 ppm ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตได้ดี

เพิ่มการเจริญเติบโตด้วย Cabanin® CSD

พบว่าการใช้ Cabanin® CSD ในสุกรหย่านมได้ผลดีดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการให้วิตามิน อี และ Cabanin® CSD ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มการทดลอง

ความสามารถในการลดสภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน

Cabanin® CSD มีความสามารถในการเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายได้ดีเมื่อเทียบกับการใช้วิตามินอี

 

แสดงการเปรียบเทียบ FCR ระหว่างกลุ่มการทดลอง

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงตัวชี้วัดภาวะเครียดจากออกซิเดชันในเลือดของสุกรอายุ 35 วัน
*SOD คือ Superoxide-dismutase เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ แสดงถึงความสามารถในการป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระ
*MDA คือ Malondialdehyde แสดงถึงความเครียดของร่างกาย เมื่อความเครียดอยู่ในระดับต่ำจะมี MDA ปริมาณต่ำ

 

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มที่ใช้ Cabanin® CSD มีค่า SOD และ MDA ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้วิตามินอี โดย MDA เป็นสารที่มักพบจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ในช่วงที่ร่างกายเกิดสภาวะเครียดจากการออกซิเดชัน  การพบสาร MDA ในระดับต่ำจึงหมายถึงร่างกายเกิดสภาวะเครียดต่ำและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในระดับต่ำ

ซูเปอร์ออกไซด์(Superoxide) เป็นอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายด้วยการทำลายโปรตีนและสารพันธุกรรมในร่างกาย การวัดค่า SOD เป็นการวัดค่าเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์ ค่า SOD ในระดับสูง จึงบ่งบอกถึงความสามารถในการกำจัดและป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระ

Cabanin® CSD

Cabanin® CSD ประกอบด้วยโพลีฟีนอลที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติ อาทิ องุ่น แบล็คเคอแรนท์ ผลไม้ตระกูลมะนาว และเกาลัดหวาน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินซีและอี รวมทั้งช่วยลดกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกาย

Cabanin® CSD ปริมาณ 2 กิโลกรัมสามารถทดแทนการใช้วิตามินอี (100%) 1 กิโลกรัม ดังนั้นปริมาณการใช้ที่แนะนำสำหรับการทดแทนวิตามินอี (50%) คือ การทดแทน Cabanin® CSD ต่อวิตามินอีในอัตราส่วน 1:1 กิโลกรัม

ความคุ้มค่าในการใช้ Cabanin® CSD ทดแทนวิตามินอี

ในช่วงเวลาที่ราคาของวิตมินอีผันผวน การพิจารณาใช้ Cabanin® CSD ทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าการลงทุน สามารถลดต้นทุนให้กับฟาร์มได้ถึง 30%

 

ที่มา; การใช้ Cabanin® CSD เพื่อทดแทนการใช้วิตามินอี

โดย Annette L. Voergaard and Karsten C. Kjeldsen,

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ R2Agro. มีนาคม 2020

แปลโดย หมอแพร สพ.ญ.กวินทิพย์ จันรุณ

ทีมวิชาการลูกเจี๊ยบ แอมโก้เวท

 

 

 

บทความอื่นๆ
การหลีกเลี่ยง Heat Stress ความเครียดจากร้อนของสุกรในช่วงฤดูร้อน

จากสถิติในปี 2022 กว่า 22 ประเทศทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น และในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ปัญหา “heat stress” หรือสภาวะความเครียดจากความร้อนของสุกรจะขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยภาวะนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากในสุกรมากกว่าสัตว์ประเภทอื่น ๆ เนื่องจากสุกรไม่มีต่อมเหงื่อจึงไม่สามารถระบายความร้อนส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง อัตราการป่วยตายสูงขึ้น อัตราการผสมติดต่ำ การกินอาหารได้ของสุกรลดลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ผลิตสุกรเป็นอย่างมาก ดังนั้นภาวะความเครียดจากความร้อนเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เราสามารถจัดการและลดผลกระทบจากภาวะความเครียดจากความร้อน (heat stress) ในสุกร ได้ดังนี้ เพิ่มการระบายอากาศและใช้ความเร็วลมภายในโรงเรือนอย่างเหมาะสม การสร้างโรงเรือนแบบปิดและใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำ เช่น การทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำที่เกิดจากความเร็วลม การเพิ่มไอน้ำและความชื้นในอากาศภายในโรงเรือน อุปกรณ์ในระบบต้องสะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ และหากเป็นไปได้ควรใช้น้ำเย็นในระบบ อุณหภูมิ อัตราการระบายอากาศ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และปัจจัยอื่น ๆ ควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ จัดเตรียมน้ำสะอาดและน้ำเย็นในปริมาณที่เพียงพอ น้ำถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสุกรและน้ำเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกายได้ โดยสุกรควรกินน้ำให้พอเหมาะกับการบริโภคอาหารเพื่อรักษาปริมาณการกินอาหารในช่วงฤดูร้อน การกินน้ำควรเพียงพอกับความต้องการของสุกรแต่ละอายุและวงรอบการผลิต โดยเฉพาะสุกรช่วงก่อนคลอด ช่วงเลี้ยงลูกรวมถึงช่วงสุกรขุน   สัตว์ ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลิตร/วัน) อัตราการไหลของน้ำ (ลิตร/นาที) แม่เลี้ยงลูก 35-50 4 […]

2 Nov 2023
อัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น ของสุกรสายพันธุ์ Danbred คือทางรอดของกลุ่มผู้ผลิตสายพันธุ์สุกร

ขณะนี้ผู้ผลิตสุกรทั่วโลกที่ใช้พันธุกรรมของสุกรสายพันธุ์ Danbred สามารถคาดหวังอัตราการรอดชีวิตของลูกสุกรได้สูงขึ้น เป้าหมายล่าสุดในการพัฒนาสายพันธุ์ Danbred คือการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกสุกร ด้วยเริ่มด้วยสายพันธุ์ Duroc กล่าวคือ ในเดือนมกราคม 2023  อัตราการรอดชีวิตของลูกสุกรในฝูงที่ผลิตในเดนมาร์กคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการรอดชีวิตในลูกสุกรเติบโตขึ้นสูงกว่าปีที่แล้ว 0.8% และคาดว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีลูกสุกรที่รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1% “เราได้เห็นผลลัพธ์ของเป้าหมายการปรับปรุงพันธุ์ใหม่อย่างรวดเร็วในกลุ่มพัฒนาสายพันธุ์สุกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายพันธุ์ Duroc  เนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์และประสิทธิภาพการผลิตใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน เราจึงคาดว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการรอดชีวิตของลูกสุกรจะเริ่มแสดงให้เห็นในการผลิตในช่วงนี้แล้ว” Tage Ostersen หัวหนาแผนกการปรับปรุงสายพันธุ์ และพันธุศาสตร์ของสภาการเกษตรและอาหารแห่งเดนมาร์กกล่าว การเจาะลึก LP5 ที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ปัจจัยของเป้าหมายของการพัฒนาสายพันธุ์ (Breeding Goal) ที่ส่งผลต่อการรอดชีวิตของลูกหมูที่เพิ่มขึ้น คือ LP5 (จำนวนลูกสุกรที่มีชีวิตรอดที่อายุ  5 วัน) ด้วยการมุ่งหน้าพัฒนา LP5 ทำให้ขนาดครอกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ เจ้าของฟาร์มสามารถลดฝูงแม่พันธุ์ลง แต่ให้ผลผลิตหรือจำนวนลูกหย่านมที่เท่าเดิมได้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เราได้ปรับปรุงเป้าหมายในการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อรวมคุณลักษณะใหม่สำหรับการอยู่รอดของลูกสุกร ทำให้ LP5 ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วน โดยทาง […]

2 Nov 2023
เพิ่มลูกมีชีวิตได้ด้วยเทคนิคการให้อาหารแม่สุกรที่ถูกวิธี

การให้อาหารแม่สุกรแบบใหม่ที่ถูกวิธีสามารถช่วยเพิ่มลูกมีชีวิตมากขึ้น 1.7% หรือ 0.4 ตัวต่อครอก การให้อาหารแม่สุกรอุ้มท้องจนถึงหลังคลอดอย่างถูกวิธี ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับผลผลิตของฟาร์มสุกรในปัจจุบัน โดยแม่สุกรควรได้รับพลังงานที่เพียงพอสำหรับกระบวนการคลอดและการฟื้นตัวของแม่สุกรหลังคลอดด้วย ซึ่งจากการทดลองล่าสุดจากสถาบัน Aarhus University และ SEGES innovation พบว่าการให้อาหารแม่สุกร ประมาณ  3.3 – 3.8 กิโลกรัมต่อวันในช่วงย้ายแม่สุกรขึ้นคลอด (อย่างน้อย 3 วันก่อนคลอด) จนถึงคลอด สามารถเพิ่มลูกมีชีวิตได้มากขึ้น 1.7%  ยิ่งกินอาหารได้มากขึ้น ยิ่งทำให้ระยะเวลาการคลอดสั้นลง จากการศึกษาที่ผ่านมา จากสถาบัน Aarhus University และSEGES innovation ที่พบว่าไฟเบอร์จากบีทพัลป์ ในอาหารนั้นสำคัญสำหรับแม่สุกรโดยเฉพาะในกระบวนการคลอด วิธีการให้อาหารแบบใหม่ไม่เพียงแต่จะทำให้อัตราการรอดชีวิตของลูกสุกรมีมากขึ้น แต่ยังลดการช่วยคลอดหรือล้วงคลอด  อีกทั้งช่วยฟื้นตัวหลังคลอดได้ดียิ่งขึ้น   Camilla Kaae Højgaard หัวหน้าที่ปรึกษา SEGES Innovation. กล่าวว่า  “ ณ ตอนนี้พวกเราแนะนำว่าควรให้อาหารแม่สุกร ประมาณ  3.3 – 3.8 กิโลกรัมต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายแม่สุกรเข้าเล้าคลอดจนถึงคลอด […]

2 Nov 2023

We use cookies to optimize and enhance the experience of using the website. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy and can choose to consent to the use of cookies. by clicking cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary Cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary Cookies
    Always Active

    These types of cookies are essential for the website's operation, i.e. cookies that enable the website to perform basic functions and to allow the website to function normally, such as navigating the website pages. or enable visitors/users of the website to log in and access parts of the website that are reserved for members only. The website will not function properly without these cookies being collected. Therefore, you cannot disable these types of cookies through the system of the Company's website. These cookies do not store information that can personally identify you in any way.

Save