เทคนิคการจับสัด-ผสมเทียมที่ดี – เพิ่มผลผลิตให้แก่ฟาร์ม

เทคนิคการจับสัดผสมเทียมที่ดี เพิ่มผลผลิตให้แก่ฟาร์ม 

– จะทำอย่างไรให้การจัดการจับสัดให้ประสบความสำเร็จ??   

– แดนบรีดพบว่าวิธีการจับสัดที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้แม่พันธุ์ให้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

– ทีมวิชาการแอมโก้เวท มีเคล็ดไม่ลับมาแชร์ให้ทุกคน เพื่อเพิ่มผลผลิตของฟาร์ม

ประเด็นสำคัญ

 1. เวลาที่ควรเริ่มเช็คสัดแม่หมู
 2. พ่อเช็คสัดหนึ่งปัจจัยที่ไม่ควรมองข้าม
 3. แม่หมูยืนนิ่ง จุดสำคัญของการจับสัดที่แม่นยำ
 4. อาการที่บ่งบอกการเป็นสัด
 5. เทคนิคกระตุ้นการเป็นสัด 5 ขั้นตอนตามแบบฉบับแอมโก้ฟาร์ม
 6. การวางแผนผสมเทียม
 7. บอร์เบทเทอร์ ตัวช่วยในการเช็คสัด

1. เราควรเริ่มเช็คสัดตอนไหน ?? เพื่อหาแม่หมูที่พร้อมสำหรับการผสม

– แม่หมูหลังหย่านม ควรทำการเช็คสัดอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน ตั้งแต่ 3 วันหลังหย่านมจนถึงเริ่มผสมเทียม

– แม่ตกค้าง เช่นแม่นม แม่ที่มีปัญหา ควรมีการเช็คสัด อย่างน้อยวันละครั้ง ตั้งแต่วันแรกจนถึงถึงเริ่มผสมเทียม

 

      2. พ่อเช็คสัด 

– พ่อหมูเดินเช็คสัด หากมีควรสลับใช้เพื่อให้มีกลิ่นฟีโรโมนที่แตกต่างกัน
– อัตราส่วนจำนวน แม่หมู: พ่อกระตุ้นสัด : คือ 1:250 ตัว
พ่อกระตุ้นสัด  1 ตัว ยืนหน้าแม่หมู 5-6 ตัว
ควรมีการจมูกชนจมูกของพ่อและแม่หมู
เปลี่ยนชุดพ่อเช็คสัดทุก 6-18 เดือน

 

 

 

 

    แม่หมูยืนนิ่ง จุดสำคัญ ของการจับสัดที่แม่นยำ

– จุดสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการผสมเทียมสุกร คือ วิธีการจับสัดที่ถูกต้องและวิธีการผสมเทียมที่ถูกเวลา
– โดยปกติแล้ว แม่หมูสุขภาพดี จะเป็นสัดทุก 18-23 วัน หรือ 4-5 วันหลังหย่านม
แม่หมูจะมีการตกไข่ ณ ช่วงเวลา 2/3 ของการยืนนิ่ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการผสมคือ ก่อนตกไข่ 24 ชั่วโมง จนถึง 4 ชั่วโมงหลังตกไข่
การกระตุ้นการเป็นสัดในแม่หมู ทำให้ฮอร์โมน oxytocin หลั่งมากขึ้น
    ซึ่งตัวฮอร์โมนนี้ ทำให้กล้ามเนื้อมดลูกเกิดการหดตัว ส่งผลต่อการยืนนิ่งของแม่หมู
การใช้พ่อหมูเช็คสัดที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีความกำหนัดสูง จะยิ่งทำให้พ่อหมูปลดปล่อยฟีโรโมน กระตุ้นการเป็นสัดของแม่หมูได้ดียิ่งขึ้น

 

    อาการที่บ่งบอกการเป็นสัด เพื่อการจับสัดที่ถูกต้อง

– ยืนนิ่ง ตอบสนองต่อน้ำหนักกดทับ
– หูตั้ง
– ส่งเสียงครางซ้ำๆ
ยืนนิ่งขาเกร็ง
จิ๋มบวม มีเมือก

 

 

    เทคนิคกระตุ้นการเป็นสัด 5 ขั้นตอน 

 

 

การกระตุ้น 5 ขั้นตอน คือ การเลียนแบบการกระตุ้นของพ่อหมู โดยนำไปใช้ใน 3 จุดสำคัญ ได้แก่ การกระตุ้นการเป็นสัด การตรวจสัด และ
การผสมเทียม ซึ่งทำให้แม่หมูยืนนิ่งนานขึ้นขณะผสม มดลูกบีบตัวได้ดีขณะเดินน้ำเชื้อ ส่งผลให้อัตราการผสมติดดีขึ้นและจำนวนตัวอ่อนที่ผสมติดเพิ่มขึ้นทำให้ลูกสุกรดกขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 

    ผลดีของการใช้วิธีการกระตุ้น 5 ขั้นตอน คือ ช่วยให้แม่หมูยืนนิ่งนานขึ้นขณะผสม มดลูกบีบตัวได้ขณะเดินน้ำเชื้อ ส่งผลดีต่อ อัตราการผสมติดที่ดีมากขึ้น จำนวนตัวอ่อนที่ผสมติดเพิ่มขึ้น ลูกดกขึ้น

    – การวางแผนผสมเทียม 

 

 

ในปัจจุบัน สถานการณ์ของการเลี้ยงสุกรมีความเปลี่ยนแปลงไป

    เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค ASF ทำให้บางฟาร์ม พ่อหมูเป็นแหล่งระบาดของโรคภายในฟาร์ม หลายฟาร์มเลือกที่จะไม่มีพ่อหมูจนเกิดการขาดแคลนพ่อหมูเกิดขึ้นในฟาร์ม และการใช้พ่อเช็คสัดยังเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในฟาร์ม การใช้ฟีโรโมนเพื่อทดแทนการใช้พ่อหมูจึงเป็นทางออกที่สำคัญ

 

 

บอร์เบทเทอร์ 

ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียว ที่มีฟีโรโมนที่สำคัญในน้ำลายของพ่อหมูถึง 3 ชนิด

– ช่วยกระตุ้นให้แม่หมูแสดงอาการเป็นสัดชัดเจน
ปลอดภัย ใช้สะดวก
เพียงสเปรย์โดยตรงที่จมูกของแม่หมู ห่างประมาณ 15-20 เซนติเมตร

 

บทความอื่นๆ
คาร์บอนเครดิตคืออะไรและความสำคัญ ของคาร์บอนเครดิตที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม

ด้วยสถานการณ์ภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ทำให้ทั่วโลกได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ “คาร์บอนเครดิต” กลายมาเป็นสิ่งที่ถูกใช้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสำคัญ คาร์บอนเครดิตคืออะไร คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) คือจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถปล่อยได้ต่อปี ก๊าซชนิดนี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ซึ่งถ้าปล่อยก๊าซมลภาวะนี้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สามารถนำส่วนต่างไปจำหน่ายให้กับบริษัทอื่น ๆ ในภาคอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นนโยบายการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจึงกลายเป็นแรงจูงใจและยังเป็นส่วนหนึ่งของกลไกตลาด เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่และโรงงานต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ประกอบการหลาย ๆ แห่งมักจะทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการสร้างคาร์บอนเครดิตและช่วยให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศลดลง เช่น การปลูกต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวสู่สังคม เป็นต้น ความสำคัญของคาร์บอนเครดิตที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม เมื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมถูกกำหนดให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่ด้วยการผลิตขนาดใหญ่จำเป็นต้องปล่อยเกินปริมาณที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ คาร์บอนเครดิตจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม อันเปรียบเสมือนสิทธิการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ คล้ายกับการซื้อโควตาสิทธิที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มให้เพียงพอกับการผลิตของตนเอง มิเช่นนั้นต้องจ่ายค่าปรับทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ประกอบการที่สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ทำให้มีส่วนต่างของปริมาณคาร์บอนที่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วนำไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยอยู่ภายในขอบเขตที่แต่ละประเทศกำหนดค่ามาตรฐานเอาไว้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงหันมาพัฒนากระบวนการผลิตแล้วเลือกใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น คาร์บอนเครดิตซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไร ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถหาซื้อคาร์บอนเครดิตได้จาก “ตลาดคาร์บอนเครดิต” (Carbon Market) เป็นแหล่งตัวกลางเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายคาร์บอนเครดิต […]

6 Jun 2024
การหลีกเลี่ยง Heat Stress ความเครียดจากร้อนของสุกรในช่วงฤดูร้อน

จากสถิติในปี 2022 กว่า 22 ประเทศทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น และในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้ปัญหา “heat stress” หรือสภาวะความเครียดจากความร้อนของสุกรจะขยายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยภาวะนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากในสุกรมากกว่าสัตว์ประเภทอื่น ๆ เนื่องจากสุกรไม่มีต่อมเหงื่อจึงไม่สามารถระบายความร้อนส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง อัตราการป่วยตายสูงขึ้น อัตราการผสมติดต่ำ การกินอาหารได้ของสุกรลดลง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ผลิตสุกรเป็นอย่างมาก ดังนั้นภาวะความเครียดจากความร้อนเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เราสามารถจัดการและลดผลกระทบจากภาวะความเครียดจากความร้อน (heat stress) ในสุกร ได้ดังนี้ เพิ่มการระบายอากาศและใช้ความเร็วลมภายในโรงเรือนอย่างเหมาะสม การสร้างโรงเรือนแบบปิดและใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำ เช่น การทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำที่เกิดจากความเร็วลม การเพิ่มไอน้ำและความชื้นในอากาศภายในโรงเรือน อุปกรณ์ในระบบต้องสะอาดและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ และหากเป็นไปได้ควรใช้น้ำเย็นในระบบ อุณหภูมิ อัตราการระบายอากาศ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และปัจจัยอื่น ๆ ควรปรับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ จัดเตรียมน้ำสะอาดและน้ำเย็นในปริมาณที่เพียงพอ น้ำถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสุกรและน้ำเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกายได้ โดยสุกรควรกินน้ำให้พอเหมาะกับการบริโภคอาหารเพื่อรักษาปริมาณการกินอาหารในช่วงฤดูร้อน การกินน้ำควรเพียงพอกับความต้องการของสุกรแต่ละอายุและวงรอบการผลิต โดยเฉพาะสุกรช่วงก่อนคลอด ช่วงเลี้ยงลูกรวมถึงช่วงสุกรขุน   สัตว์ ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลิตร/วัน) อัตราการไหลของน้ำ (ลิตร/นาที) แม่เลี้ยงลูก 35-50 4 […]

2 Nov 2023

We use cookies to optimize and enhance the experience of using the website. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy and can choose to consent to the use of cookies. by clicking cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary Cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessary Cookies
  Always Active

  These types of cookies are essential for the website's operation, i.e. cookies that enable the website to perform basic functions and to allow the website to function normally, such as navigating the website pages. or enable visitors/users of the website to log in and access parts of the website that are reserved for members only. The website will not function properly without these cookies being collected. Therefore, you cannot disable these types of cookies through the system of the Company's website. These cookies do not store information that can personally identify you in any way.

Save