AMCO Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเรา และธุรกิจในเครือ

สถานการณ์ของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมานั้น เพิ่มสูงขึ้นมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ นม และไข่ ในราคา ที่สูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นต้นทุนของการเลี้ยงสัตว์กว่า 60-70% ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทยนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศถึง 60% และใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศเพียง 40% การขึ้น-ลงของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นกับ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในประเทศ ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ มาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี และการจำกัดช่วงเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 2) สถานการณ์ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก รวมถึงค่าบริหารและค่าขนส่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปรากฏการณ์เอลนินโญ่ และลานินญ่า ภัยแล้ง น้ำท่วม ทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณลดลง และราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ทำให้การนำเข้าวัตถุดิบมีต้นทุนสูงขึ้น อีกทั้งการฟื้นตัวจากสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 และ ASF ของประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกกลับมาซื้อวัตถุดิบ ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน และมีราคาสูงขึ้น รวมถึงสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์ รายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะข้าวสาลีสำหรับอาหารสัตว์ […]

สรุปสาระสำคัญงานสัมมนา ASF Prevention เรียนรู้การป้องกัน ASF

สรุปสาระสำคัญงานสัมมนา วันที่ 29/11/2564 โดย Dr. Zheng Zezhong ประเทศจีน African swine fever ASF Genotype ที่ก่อโรคในจีนและทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ Genotype 2 ตัวไวรัส ASF ประกอบไปด้วยโปรตีนหลายชนิด ซึ่ง 34% ของโปรตีน ยังคงไม่ทราบหน้าที่การทำงานที่แท้จริง ทำให้ปัจจุบัน การคิดค้นและผลิตวัคซีนยังอยู่ในช่วงของการทดลอง สำหรับประเทศจีน ยังไม่มีวัคซีนออกขายตามตลาด เพราะติดปัญหาเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน ASF สามารถอยู่ในเนื้อแช่แข็งได้นานกว่า 1000 วัน อาการ หมูที่ติดเชื้อ ASF ในประเทศจีน แบบเฉียบพลัน แสดงอาการใน 7-10 วัน โดยมักพบว่า สุกรไม่กินอาหาร กินลดลง ไม่ค่อยเคลื่อนไหว เมื่อเวลาผ่านไป และเริ่มมีผื่นแดง ใบหูม่วง รอยโรค ต่อมน้ำเหลืองขยายใหญ่ ม้ามมีขนาดใหญ่มาก สุกรบางตัวม้ามมีขนาดใหญ่ถึง 1 เมตร คำถาม […]

16 Dec 2021
  • 1
  • 2

We use cookies to optimize and enhance the experience of using the website. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy and can choose to consent to the use of cookies. by clicking cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for Necessary Cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary Cookies
    Always Active

    These types of cookies are essential for the website's operation, i.e. cookies that enable the website to perform basic functions and to allow the website to function normally, such as navigating the website pages. or enable visitors/users of the website to log in and access parts of the website that are reserved for members only. The website will not function properly without these cookies being collected. Therefore, you cannot disable these types of cookies through the system of the Company's website. These cookies do not store information that can personally identify you in any way.

Save