• ชื่อสินค้า
  RHINANVAC PIG
 • ประเภทสินค้า
  Vaccines
 • กลุ่มยา
  Injections
 • ส่วนประกอบ
  Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida type D, Dermonecrotoxin
 • สรรพคุณ
  Active immunization of the swine herd against Atrophic Rhinitis and respiratory processes caused by B. bronchiseptica, H. parasuis, M. hyopneumoniae, P. haemolytica and P. multocida type D.
 • วิธีใช้
  Deep intramuscular injection 2 ml per pig
 • ชนิดสัตว์
  Pig
 • ขนาดบรรจุ
  100 ml (50 doses) and 250 ml (125 doses)
 • ผู้ผลิต
  Syva Laboratorios S.A., SPAIN
 • ผู้จัดจำหน่าย
  AMCOVET Co.,Ltd.
สินค้าอื่นๆ